9. dan vključujoče informacijske družbe: »Kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo?« (posnetek)

Prevladujoča paradigma digitalne preobrazbe temelji na prepričanju, da so digitalne tehnologije
osnovni temelj digitalizacije družbe. Uspešnost digitalne preobrazbe se meri glede na intenzivnost
in prisotnost digitalnih tehnologij v družbi. Možnost tehnološkega reševanja družbenih problemov
pa se razume kot dovolj legitimen razlog za digitalizacijo medčloveških odnosov. Posledice takšne
paradigme se med drugimi kažejo v digitalnih storitvah in rešitvah, ki niso niti družbeno koristne ali
sprejemljive, niti vredne zaupanja zaradi poslovnega modela njihovih ponudnikov.
Alternativna vizija humane in na človeka usmerjene digitalne preobrazbe razume digitalizacijo ne
kot cilj ampak kot orodje za doseganje boljše družbe. Pot do vedno boljše družbe je pogojena z
družbenimi vrednotami in svoboščinami. Te se zrcalijo ali pa tudi ne, v računalniških programih,
digitalnih rešitvah in storitvah, ki jih uporabljamo. Enaka odslikava vrednot velja za delovanje in
poslanstvo nevladnega sektorja. Ob dejstvu, da nevladne organizacije v pluralistični družbi nimamo
uniformnih vrednotnih in etičnih izhodišč za svoje delovanje oz. si te različno razlagamo, se kot
legitimno postavlja vprašanje, kakšna digitalna preobrazba je ustrezna za kakšen nevladni sektor in
posledično tudi družbo?
Dogodek je namenjen samorefleksiji nevladnega sektorja v razmerju do digitalnih kompetenc,
strojne, programske opreme in digitalnih storitev ter razmisleku glede ustreznega pristopa k
digitalizaciji nevladnih organizacij in posledično družbe. Kritično presojo bodo pri tem vodila
naslednja izhodiščna vprašanja:

 • Kakšna digitalna preobrazba in katere digitalne kompetence podpirajo poslanstvo ter vrednote
  nevladnih organizacij?
 • Do katere mere so poslovnimi modeli, orodja in prakse digitalnega kapitalizma že načeli
  avtonomijo in tehnološko nevtralnost nevladnega sektorja na področju informacijske družbe?
 • Je postati »odprta organizacija« ustrezen cilj digitalne preobrazbe nevladnega sektorja?
 • Ali in kako uporaba odprtokodne programske opreme prispeva k digitalni suverenosti nevladnega
  sektorja in prebivalcev?
 • Katera so humanistična načela digitalne preobrazbe družbe in kakšna je vloga nevladnih
  organizacij pri njihovem uresničevanju?
Dan NVO-VID - "Kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo?"

PUBMET2023 13.-15. september 2023

Vabljeni k sodelovanju na PUBMET2023! Pridružite se razpravi o raznolikosti pristopov k znanstveni komunikaciji, znanstvenim objavam in ocenjevanju. Konferenca bo potekala od 14. do 15. septembra 2023 s predkonferenčnim dnevom 13. septembra 2023, predvidenim za delavnice, in bo predstavila inovativne pristope, razprave o najboljših praksah in sprejela prihodnje izzive.

4. sejem odprte znanosti

Pobuda OpenAIRE se vrača v svojo živahno obliko v živo od 25. do 27. septembra v Madridu v Španiji. Letos bo dogodek soorganiziran s špansko fundacijo za znanost in tehnologijo (FECYT). Konferenca bo združila različne skupnosti in izkušnje z vsega sveta za prepoznavanje sinergij, izmenjavo dobrih praks in razvoj sodelovalnih vmesnikov. Pridružite se nam, da preučimo možnosti odprte znanosti, predvidimo, kaj je pred nami, in sodelujemo, da utiramo pot prihodnjim generacijam. Tema sejma bo: »Charting the course: Reimagining Open Science for future generations«

https://www.opensciencefair.eu/

ERC Annual Event 2022 – Citizen Science and Frontier Research

Letni dogodek ERC 2022 – Občanska znanost in mejne raziskave

 1. december 2022 09:00 CEST – 15:30 CEST

https://erc.europa.eu/news-events/events/erc-annual-event-2022-citizen-science-and-frontier-research

Občanska znanost se nanaša na dejavnosti, ki jih izvajajo znanstveniki v sodelovanju in posvetovanju z javnostjo na kateri koli stopnji raziskovalnega projekta. Lahko sega od fotografiranja in analiziranja novih avroralnih pojavov prebivalcev lokalnih skupnosti, zbiranja vzorcev vinskih mušic na podeželju do uporabe orodij za geografsko analizo in vizualizacijo v povezavi z njihovim lokalnim okoljskim znanjem ali označevanja izvedenih glasbenih struktur na spletni platformi.

Občanska znanost ima pomembno vlogo pri spodbujanju javnega udejstvovanja pri raziskavah in reševanju problemov v resničnem svetu. Raziskave, ki vključujejo vse ljudi in jim omogočajo boljši vpogled v znanstveni proces, lahko privedejo do večjega zaupanja v znanost na splošno. Tudi naši okoljski, zdravstveni, socialni, gospodarski in politični izzivi zahtevajo od znanstvenikov, prebivalcev, oblikovalcev politik in na splošno širšega kroga zainteresiranih strani, da najdejo nove načine medsebojnega sodelovanja.

Z izmenjavo pridobljenih izkušenj in najboljših praks znotraj in med znanstvenimi področji bodo obravnavani naslednji izzivi, s katerimi se soočajo znanstveniki in prebivalci:

 • Sodelovanje in motivacija: Kateri so glavni razlogi, da znanstveniki sodelujejo s prebivalci in da se občani ukvarjajo z znanostjo? Kako udeležencem koristijo njihove izkušnje? Katere so ključne ovire za širitev sodelovanja?
 • Strategije za sodelovanje: kateri so najboljši načini za privabljanje in ohranjanje sodelovanja skozi čas? Kako je mogoče ustvariti skupnosti prakse, ki spodbujajo sodelovanje in učenje? Kateri je najboljši način za kombiniranje fizičnih in spletnih orodij/tehnik?
 • Kakovost in učinek: Kakšno vrsto znanja je mogoče ustvariti in v skladu s katerimi standardi? Je sodelovanje z lokalnimi prebivalci način za izboljšanje kakovosti znanosti ali samo za povečanje vpliva znanosti v širši družbi? Kakšen je konkreten vpliv na znanstvene prakse in vsakdanje življenje ljudi? Kateri so ključni dejavniki občanske znanosti?

Registracija

Dopoldanska srečanja bodo potekala v prostorih ERCEA v Bruslju, popoldanska predavanja pa bodo potekala le preko spleta. Celoten dogodek bo predvajan po spletu, ustrezne povezave pa bodo deljene bližje datumu.

https://erc.europa.eu/news-events/events/erc-annual-event-2022-citizen-science-and-frontier-research

Zaključna konferenca EOSC-Pillar

Zaključna konferenca stebra EOSC: Izgradnja EOSC iz nacionalnih prispevkov bo poudarila nekatere glavne rezultate projekta steber EOSC poleg drugih regionalnih projektov in nacionalnih pobud European Open Science Cloud (EOSC), zlasti kako zagotavljajo pomembne temelje za delovanje in trajnost EOSC. Namen dogodka je tudi zagotoviti forum za skupnost EOSC na evropski ravni in predstavnike nacionalnih pobud za srečanje ter ustvarjanje sodelovanja in pomembnih dejavnosti.

Od začetka julija 2019 je EOSC-Pillar sodeloval s ključnimi predstavniki nacionalnih pobud za odprto znanost v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji in Italiji, da bi zagotovil njihov prispevek in pripravljenost za izvajanje EOSC. EOSC-Pillar je analiziral stanje tehnike nacionalnih pobud ter računalniških in podatkovnih storitev ter podprl konsolidacijo, uskladil postopke za zagotavljanje horizontalnih omogočitvenih storitev za raziskovalne podatke po državah, sodeloval z drugimi pobudami za dosego uskladitve za vključujoč EOSC, spodbujal FAIR uporaba podatkov na nacionalnih ravneh ter prek znanstvenih skupnosti in meja, omogočila dostop do nekomercialnih transnacionalnih storitev prek portala EOSC, zgradila aktivno skupnost deležnikov podpornikov EOSC v vsaki državi in ​​predlagala izvedljive poslovne modele za trajnostno zagotavljanje transnacionalnih storitev . Hkrati so si njegovi sorodni projekti prizadevali za podobne cilje v svojih regijah, nacionalne institucije pa so si prizadevale za boljše usklajevanje z EOSC.

Razumeti, kako dobro so nacionalne pobude vključene v EOSC in kje še je delo še ostalo. To je javni dogodek, zato vabimo ključne akterje v skupnosti EOSC, da se ga udeležijo. Registriraj se zdaj! Na voljo je omejeno število mest.

PRIJAVA

Dostopnost