23 točk

23 točk za knjižničarke in knjižničarje (PDF): Podpora pri delu z raziskovalnimi podatki

Verzija za tiskanje: 23 točk za knjižničarke in knjižničarje (PDF)

DOI

Osnove in učni viri

Kje iskati rešitve in kako razvijati nove storitve v povezavi z raziskovalnimi podatki

  • Slovar in razlago pomembnih pojmov in orodij ponuja Data Thesaurus. (posodobljeno 8. 10. 2021)
  • LIBER je oblikoval deset priporočil knjižnicam za začetek dela z raziskovalnimi podatki.
Več: 23 Things revisited: Field guides to Research Data Management https://23things.sites.uu.nl/

Informiranje in svetovanje raziskovalcem

Kako pomagati raziskovalcem, da začnejo pravočasno in kakovostno ravnati s svojimi raziskovalnimi podatki

  • Priprava informativnih navodil kot dodatna pomoč za raziskovalce s pomočjo DataOne primerov dobre prakse pri posameznih raziskovalnih fazah.  

Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki

Orodja za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, ključnega elementa dobrega ravnanja s podatki

  • DMPonline je orodje za pripravo načrtov, ki vključuje tudi predlogo programa Obzorje 2020, objavlja primere načrtov in omogoča pripravo institucionalnih predlog.
  • ARGOS je orodje OpenAIRE-a in EUDAT-a za izdelavo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Metapodatki

Kako opisati raziskovalne podatke, da jih bo mogoče najti, razumeti in uporabljati

  • Univerza Cornell pojasnjuje, kaj so metapodatki, in svetuje o metapodatkovnih standardih.

Načela FAIR

Pri ravnanju s podatki se uveljavljajo načela FAIR, ki izboljšujejo najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in možnost druge rabe podatkov

  • Iniciativa GO FAIR pojasnjuje elementenačel FAIR.     

Citiranje podatkov

Kako citirati podatke in pravilno navajati avtorstvo raziskav ter s tem utemeljevati njihovo znanstveno vrednost

  • Načela FORCE11 utemeljujejo namene, naloge in elemente citatov ter podajajo primere citiranja podatkov.

Licence in varstvo podatkov

Kako izbrati in uporabljati ustrezno licenco za podatke in kako ravnati z zaupnimi podatki

  • Pri ravnanju z občutljivimi podatki so lahko v pomoč komisije za etiko slovenskih raziskovalnih organizacij ali fakultet.

Načela digitalne hrambe

Temelji podatkovnih infrastruktur, ki omogočajo varno dolgotrajno hrambo podatkovnih zbirk

Podatkovni repozitoriji

Kako izbrati repozitorij za objavo in ohranjanje podatkov

Podatkovne skupnosti

Povezovanje s širšo skupnostjo bibliotekarjev, raziskovalcev, tehnologov, financerjev in založnikov, skupno razvijanje rešitev in uveljavljanje dobrih praks na področju ravnanja s podatki

  • Pridružite se združenju Research Data Alliance! Postanite del mednarodne skupnosti, ki gradi družbene in tehnološke povezave za izmenjavo podatkov in se dvakrat letno srečuje na konferenci. Članstvo je brezplačno. Vključite se tudi v slovensko nacionalno vozlišče ali interesno skupino Libraries for Research Data.

Med letnimi konferencami, ki se med drugim posvečajo raziskovalnim podatkom in se jih udeležujejo knjižničarji, so LIBER,  International Digital Curation Conference in International Association for Social Science and Information Services & Technology.

Citiranje in kontakt
RDA vozlišče Slovenije (2020). 23 točk za knjižničarke in knjižničarje. Podpora delu z raziskovalnimi podatki. DOI: 10.5281/zenodo.4436033 Dokument temelji na: RDA Libraries for Research Data Interest Group (2016). 23 things: Libraries for Research Data. DOI: 10.15497/RDA00005  

Dostopnost