Slovarček

Slovar najpogosteje uporabljenih izrazov

APC – Article Processing Charge

Strošek, ki ga mora poravnati avtor ali institucija za objavo v odprtem dostopu. Običajno vse v zvezi plačilom ureja korespondenčni avtor (submitting corresponding author), ki v imenu vseh avtorjev dela sodeluje z založnikom v procesu od oddaje do objave članka.

BPC – Book Processing Charge

Strošek, ki ga mora poravnati avtor ali institucija za objavo monografije v odprtem dostopu. 

Korespondenčni, dopisni avtor (corresponding author, submitting corresponding author)

Pri objavljanju v odprtem dostopu je korespondenčni avtor tisti, ki v soglasju z vsemi avtorji sodeluje v celotnem procesu od oddaje do objave dela na založnikovi platformi, ureja vse v zvezi s plačilom morebitnih stroškov za objavo oziroma poskrbi za koriščenje popusta ali vavčerja za brezplačno objavo. Na posameznem članku je lahko navedenih več korespondenčnih avtorjev, pri tem pa so praviloma dodana tudi pojasnila o njihovi vlogi pri nastajanju dela (odgovoren za idejo, potek raziskave, pridobivanje in obdelavo podatkov in podobno). Vloge dopisnega avtorja tudi ne smemo kar istovetiti z vlogo prvega ali vodilnega avtorja.

CPC/BCPC – Chapter/Book Chapter Processing Charge 

Strošek, ki ga mora poravnati avtor ali institucija za objavo poglavja v monografiji v odprtem dostopu. 

Creative Commons

je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za povečanje števila avtorskih del, ki bi bila na voljo drugim, za legalno razširjanje in uporabo. Projekt ponuja licence, ki natančno opredeljujejo pogoje uporabe del. Slovenski prevodi licenc Creative Commons >>

Deklaracija DORA

The Declaration on Research Assessment (DORA) je nastala leta 2012 v San Franciscu. Deklaracija DORA si prizadeva za sistem vrednotenja raziskovalnega dela, v katerem bo vsebina posameznega raziskovalnega dela pomembnejša od tega, kje je to delo objavljeno (na primer od naslova znanstvene revije).

Dekleracija Dora – slovenski prevod >>

Diamantni odprti dostop

Pri diamantnem odprtem dostopu revija deluje neprofitno in ne zaračunava naročnine bralcem ali objave avtorjem. V diamantnih revijah so članki takoj po opravljeni recenziji odprto dostopni na spletni strani revije.

Hibridne revije

Hibridne revije so revije, ki so ohranile naročnine, istočasno pa avtorjem omogočajo objavo članka v odprtem dostopu z obveznim plačilom stroška procesiranja članka (APC). Posamezen članek v sicer naročniški reviji je tako odprto dostopen.

Načrt S

Načrt S je iniciativa za objavljanje v odprtem dostopu. Iniciativo je naznanila kOAlicija S, ki jo sestavljajo nacionalni financerji ter evropske in mednarodne organizacije za raziskovalno dejavnost.

Odprti dostop

Odprti dostop do publikacij pomeni, da je celotno besedilo publikacije brezplačno dostopno na svetovnem spletu, na založnikovi spletni strani ali v repozitoriju. Avtorsko in sorodne pravice zadržijo avtorji ali njihove institucije, dovoljena in nedovoljena uporaba članka je označena  z licencami, na primer Creative Commons.

Post-print (prednatis)

S tem izrazom poimenujemo avtorjevo končno, recenzirano različico članka (AAM – Author Accepted Manuscript), sprejetega v objavo v znanstveni reviji. Vsebuje vse uredniške popravke (peer review), vendar nima grafičnih elementov in oblikovanja založnika.

Pre-print

S tem izrazom poimenujemo avtorjev izvorni rokopis, predložen v objavo reviji. Vsebina ni bila recenzirana (peer reviewed). 

RRS – Rights Retention Strategy

RRS ali Strategijo ohranjanja avtorskih pravic so oblikovale članice kOAlicije S, da bi raziskovalcem tudi v primerih, ko ni možnosti za objavo v zlatem odprtem dostopu, omogočile, da rezultate iz javno financiranih raziskav objavijo v revijah po njihovem izboru, čeprav naročniških, a kljub temu izpolnijo zahteve financerjev za takojšnjo odprto dostopnost: shranijo avtorjevo končno, recenzirano različico članka (AAM) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) brez časovnega zamika dostopnosti v repozitorij. 

VoR – Version of Record

Izvirni, objavljeni članek na založnikovi platformi po zaključeni recenziji in oblikovno ter grafično dokončno pripravljen v skladu z navodili in prakso revije oziroma založnika.

Zeleni odprti dostop (Green OA)

Z zelenim odprtim dostopom je označena shranitev avtorjeve končne, recenzirane različice članka (prednatis – postprint, tudi AAM), sprejete v objavo v naročniško znanstveno revijo, v institucionalni repozitorij ob upoštevanju avtorskopravnih vidikov. Politike založnikov naročniških znanstvenih revij glede shranjevanja v repozitorije se zbirajo na spletni strani Sherpa Romeo.

Zlati odprti dostop (Gold OA)

Označuje objavljanje v odprto dostopnih revijah (open access journals). Odprto dostopne revije omogočajo dostop do člankov brez naročnine ter uporabljajo avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice in nadaljnjo uporabo označi z licencami, na primer Creative Commons. Objava je lahko za avtorja brezplačna (pogosto označeno kot diamantni OD) ali pa zahteva plačilo stroška procesiranja članka (APC).

 

Sorodni slovarji: Izrazi in definicije

 

Dostopnost