Open Science Training Handbook
Priročnik o odprti znanosti, ki ga je pripravila skupina 14 strokovnjakov z različnih delov Evrope in ZDA.

Spletni tečaji na portalu Foster
Nabor različnih spletnih tečajev s področja odprte znanosti, na primer Open Access PublishingUse Open Data in TeachingAssessing the FAIRness of DataOpen Access to Publications in Horizon 2020 ipd.

Open Science MOOC
Open Science MOOC je sestavljen iz 10 modulov: Open Principles, Open Collaboration, Reproducible Research and Data Analysis, Open Research Data, Open Research Software and Open Source, Open Access to Research Papers, Open Evaluation, Public Engagement with Science, Open Educational Resources, Open Advocacy. Vsak modul vsebuje celoten nabor virov, vključno z videoposnetki, raziskovalnimi članki, navideznimi nabori podatkov in kodo ter naloge.

EOSC Catalogue and Marketspace
EOSC Portal Catalogue and Marketplace ponuja usposabljanja in podporo politikam Evropske komisije za odprto znanost.

NI4OS (National Initiaves for Open Science in Europe) training platform
Pripomočki za usposabljanja in dogodki, organizirani s strani NI4OS.
Train-the-Trainers public materials >>
NI4OS – Training workshops and Webinars >>

OpenAIRE
Delavnice o odprti znanosti in odprtem dostopu ter webinarji >>
Vodiči >>

ORION MOOC for Open Science in the Life Sciences 2.0
ORION MOOC for Open Science in the Life Sciences 2.0 je sestavljen iz 6 modulov o odprti znanosti v medicini in naravoslovju.

 

 

 

V SLOVENIJI:

 Kje in kako objavljati?

 Upravljanje z raziskovalnimi podatki

Dostopnost