Pogosta vprašanja

 

 

Kaj je Načrt S (Plan S)?

Načrt S je iniciativa za objavljanje v odprtem dostopu. Iniciativo je naznanila kOAlicija S, ki jo sestavljajo nacionalni financerji ter evropske in mednarodne organizacije za raziskovalno dejavnost. Načrt S vsebuje deset načel in priporočila za njihovo implementacijo. Ključni cilj je, da so od leta 2021 vse znanstvene objave, ki izvirajo iz javno financiranih raziskav, objavljene v revijah ali na platformah, ki podpirajo odprti dostop.

Kako lahko zagotovimo odprtost svojega članka iz javno financiranih raziskav?

Najprej preverimo zahteve financerja in izberemo okoliščinam ustrezno možnost.

Primer: raziskava je financirana iz programa Obzorje 2020 

Odprtost članka avtor lahko zagotovi:

  1. s shranitvijo svoje končne, recenzirane različice članka  (sicer objavljenega  v naročniški reviji) v repozitorij, pri čemer upošteva embargo založnika. Pogoje posameznih založnikov za shranjevanje v repozitorij lahko preverimo na portalu Sherpa Romeo
  2. z objavo članka v odprto dostopni reviji (plačilo APC, tudi lahko brezplačno), 
  3. s plačilom za odprtost svojega članka v naročniški reviji (plačilo APC).
Kako lahko objavim v odprto dostopni reviji?

Pri izboru revije ali založnika za objavo v odprtem dostopu si lahko pomagamo: 

Več o možnostih odprtega objavljanja >>

Katera licenca Creative Commons je pravilna?

“Pravilne” so vse; avtor se mora le odločiti, katera licenca je najustreznejša za zaščito njegovega avtorskega dela v digitalnem okolju, pri tem pa mora seveda upoštevati morebitne zahteve financerja.

Slovenski prevodi licenc Creative Commons >>

Ali objava v odprtem dostopu vpliva na vrednotenje moje objave?

Odprta dostopnost objave nima vpliva na vrednotenje v SICRIS. Upošteva se status revije, založnika ali mednarodne baze. Preverite pa lahko, ali ima revija faktor vpliva (JCR IF ali SNIP) oziroma ali gre za vključenost v enega od treh seznamov BIBLIO A, BIBLIO B, BIBLIO C.

Pod kakšnimi pogoji lahko svoje delo objavim v repozitoriju?

Z objavo oziroma samoarhiviranjem v repozitoriju lahko omogočimo dostop do celotnega besedila tudi za tiste objave, ki so izšle v naročniških revijah, torej izvorna objava ni odprto dostopna. Pri tem je nujno potrebno preveriti, ali nam založnik to dovoljuje. Založniške politike samoarhiviranja preverimo na spletni strani Sherpa Romeo, kjer poiščemo revijo po naslovu ali ISSN številki. Vsekakor je priporočljivo preveriti podrobne pogoje tudi pri založniku samem.

Pod kakšnimi pogoji lahko svoje delo delim v družbenih omrežjih?

V kolikor ste svoje delo objavili v zlatem ali diamantnem odprtem dostopu, lahko svoje delo delite neomejeno, seveda pa je potrebno pri tem upoštevati pogoje dodeljene Creative Commons licence in pri tem originalno (prvotno) delo tudi citirati ter v primeru 4.0 verzije CC licenc tudi označiti narejene spremembe. Če pa ste objavili svoje delo po tradicionalni poti ali v hibridni reviji, morate preveriti, ali založnik deljenje dovoljuje. Informacije najdete na primer na spletni strani Sherpa Romeo, kjer poiščemo revijo po naslovu ali ISSN številki. Zelo uporabne informacije o možnostih deljenja objav in različnih namenskih orodjih so na voljo na portalu How can I share it. Vsekakor je v nejasnih primerih najboljše preveriti politiko pri založniku samem.

Kaj je APC, BPC, CPC (tudi BCPC)?

Article Processing Charge (APC) je strošek, ki ga mora poravnati avtor ali institucija za objavo v odprtem dostopu. Običajno vse v zvezi plačilom ureja korespondenčni avtor (submitting corresponding author), ki v imenu vseh avtorjev dela sodeluje z založnikom v zvezi z oddajo, recenzijo in objavo članka.  

Podobno se uporabljajo izrazi Book Processing Charge (BPC) za stroške objav monografij in Chapter/Book Chapter Processing Charge (CPC/BCPC) za stroške objave poglavja v knjigi.

Kaj so FAIR podatki?

FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and Reusable podatki morajo biti opremljeni z metapodatki, ki omogočajo najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovno uporabo. Pri tem si pomagamo z načrtom za upravljanje s podatki (DMP – Data Management Plan). Ni pa nujno, da so raziskovalni podatki objavljeni v odprtem dostopu, velja načelo “as open as possible, as closed as necessary”.

Dostopnost