Odprto objavljanje

Zaradi vse dražjih dostopov do celotnih besedil znanstvenih publikacij in trojnega plačevanja (delo raziskovalca, raziskovalna oprema, objavljanje in dostop do objavljenega) je postalo tradicionalno založništvo po eni strani predrago, po drugi strani pa nedostopno za vse, ki si tega niso mogli privoščiti. Temu so se uprli tako znanstveniki, kakor tudi financerji. Razvil se je odprti dostop, ki se je razširil v odprto znanost, večina financerjev pa zahteva takojšnjo odprto dostopnost rezultatov iz javno financiranih raziskav.

Dostopnost