Uvod v upravljanje z raziskovalnimi podatki

Kaj so raziskovalni podatki?

Vse, kar je bilo uporabljeno ali ustvarjeno med raziskovalnim procesom in podpira oz. potrjuje izsledke raziskave.

Raziskovalni podatki so stvarni zapisi (numerični rezultati, besedilni zapisi, slikovno in zvočno gradivo), ki se uporabljajo kot primarni viri za namene znanstvenih raziskav, in so v znanstveni skupnosti splošno sprejeti kot potrebni za potrditev izsledkov raziskav.

Vir: OECD

Že na začetku raziskav zbiramo, ustvarjamo in uporabljamo podatke. Upravljanje raziskovalnih podatkov (research data management oz. RDM) je pomemben del raziskovalnega procesa. Zajema vse dejavnosti, povezane z življenjskim krogom raziskovalnih podatkov: zbiranjem, opisovanjem, shranjevanjem, obdelavo, analiziranjem, arhiviranjem in dostopom do podatkov.

Življenjski cikel raziskovalnih podatkov

Gaelen Pinnock, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zakaj upravljamo raziskovalne podatke?

  • dosežemo večji raziskovalni vpliv (citiranje, dosegamo širšo strokovno javnost),
  • zadostimo zahtevam financerjev in založnikov,
  • poskrbimo za ponovljivost (zagotovimo razumljive, ponovno uporabne podatke in reproducibilnost raziskav – ang. reproducibility),
  • v izogib izgubi podatkov,
  • pripomoremo k transparentnosti in kakovosti raziskav,
  • ohranjamo raziskovalno integriteto,
  • prihranimo čas pri prihodnjih raziskavah,
  • so del naše znanstvene produkcije – možnost citiranja.

Dobro upravljanje podatkov je koristno za nas in za druge. Pripomore k najdljivosti naših podatkov in njihovo dostopnost za ponovno uporabo, ob koncu projekta pa nam olajša arhiviranje in deljenje podatkovnih naborov.

Viri:

OECD (2007), OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Fundinghttps://doi.org/10.1787/9789264034020-en-fr.

Arhiv družboslovnih podatkov (2020), Zakaj odprti podatki?. http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/odprti_podatki/.

Dostopnost