Prevladujoča paradigma digitalne preobrazbe temelji na prepričanju, da so digitalne tehnologije
osnovni temelj digitalizacije družbe. Uspešnost digitalne preobrazbe se meri glede na intenzivnost
in prisotnost digitalnih tehnologij v družbi. Možnost tehnološkega reševanja družbenih problemov
pa se razume kot dovolj legitimen razlog za digitalizacijo medčloveških odnosov. Posledice takšne
paradigme se med drugimi kažejo v digitalnih storitvah in rešitvah, ki niso niti družbeno koristne ali
sprejemljive, niti vredne zaupanja zaradi poslovnega modela njihovih ponudnikov.
Alternativna vizija humane in na človeka usmerjene digitalne preobrazbe razume digitalizacijo ne
kot cilj ampak kot orodje za doseganje boljše družbe. Pot do vedno boljše družbe je pogojena z
družbenimi vrednotami in svoboščinami. Te se zrcalijo ali pa tudi ne, v računalniških programih,
digitalnih rešitvah in storitvah, ki jih uporabljamo. Enaka odslikava vrednot velja za delovanje in
poslanstvo nevladnega sektorja. Ob dejstvu, da nevladne organizacije v pluralistični družbi nimamo
uniformnih vrednotnih in etičnih izhodišč za svoje delovanje oz. si te različno razlagamo, se kot
legitimno postavlja vprašanje, kakšna digitalna preobrazba je ustrezna za kakšen nevladni sektor in
posledično tudi družbo?
Dogodek je namenjen samorefleksiji nevladnega sektorja v razmerju do digitalnih kompetenc,
strojne, programske opreme in digitalnih storitev ter razmisleku glede ustreznega pristopa k
digitalizaciji nevladnih organizacij in posledično družbe. Kritično presojo bodo pri tem vodila
naslednja izhodiščna vprašanja:

 • Kakšna digitalna preobrazba in katere digitalne kompetence podpirajo poslanstvo ter vrednote
  nevladnih organizacij?
 • Do katere mere so poslovnimi modeli, orodja in prakse digitalnega kapitalizma že načeli
  avtonomijo in tehnološko nevtralnost nevladnega sektorja na področju informacijske družbe?
 • Je postati »odprta organizacija« ustrezen cilj digitalne preobrazbe nevladnega sektorja?
 • Ali in kako uporaba odprtokodne programske opreme prispeva k digitalni suverenosti nevladnega
  sektorja in prebivalcev?
 • Katera so humanistična načela digitalne preobrazbe družbe in kakšna je vloga nevladnih
  organizacij pri njihovem uresničevanju?
Dostopnost