25. junija 2022 je pričel veljati Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (objavljen v Uradnem listu RS št. 87/22 https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022087.pdf).

Povezava do prečiščenega besedila tukaj: https://www.arrs.si/sl/akti/22/splos-akt-stabil-financ-znan-razisk-dej-jun22.asp

Dostopnost