PathOS zbira zgodbe o tem, kako je odprta znanost (vključno z odprtim dostopom do publikacij, odprtimi/FAIR podatki in programsko opremo, sodelovanjem z državljani in inovacijami) vplivala na vaše delo. Projekt načrtuje sčasoma ustvariti register zgodb o odprti znanosti, ki bo analiziral poti vpliva OS in pomagal drugim pridobiti znanje in navdih za dejavnosti OS.

Koncept za PathOS je identificirati in dokumentirati poti vpliva odprte znanosti, tj. možne poti, ki povezujejo vnos z izhodom, izidom in učinkom, vključno z vzročnimi mehanizmi, ki jih povezujejo, in obstoječimi dejavniki, ki omogočajo ali blokirajo. Poti učinkov se odzivajo na potrebo ne le po oceni in merjenju čistih učinkov političnega posega, ampak tudi po zagotavljanju razlag, zakaj in kako pride do učinkov.

PathOS omogoča novo razumevanje vplivov odprte znanosti in njihovih vzročnih mehanizmov. PathOS bo s sintezo in strukturiranjem trenutnih dokazov razvil nove metode in orodja za merjenje učinka po 6-stopenjskem iterativnem procesu s pilotnim testiranjem iz poglobljenih študij primerov.

https://pathos-project.eu/

Dostopnost