Primeri dobrih projektov občanske znanosti, ki so dobili financiranje ERC

https://erc.europa.eu/news-events/events/showcase-projects-citizen-science

Na spletni strani Evropskega raziskovalnega sveta ERC so predstavili najboljše primere občanske znanosti.

Občanska znanost se nanaša na dejavnosti, ki jih izvajajo znanstveniki v sodelovanju ali posvetovanju z javnostjo na kateri koli stopnji raziskovalnega projekta. Vključuje lahko (so)oblikovanje raziskovalnih vprašanj, zbiranje in obdelavo podatkov, interpretacijo in analizo podatkov, objavo in razširjanje rezultatov ali izvajanje orodij in politik.

Na podlagi letnega dogodka ERC 2022 o državljanski znanosti in mejnih raziskavah spodnja predstavitev projektov, ki jih financirajo ERC in drugi programi ES, prikazuje množico pristopov in metodologij znotraj in med disciplinami.

https://erc.europa.eu/news-events/events/showcase-projects-citizen-science

Dostopnost