University College London (UCL), soustanovitelj Focus on Open Science Series, je objavil poročilo za leto 2022 o podpiranju raziskav in prispevanju k razvoju družbe. V zadnjem letu je skupina Knjižnica, kultura, zbirke in odprta znanost (LCCOS) nadaljevala z inovacijami za podporo uporabnikom in partnerjem. LCCOS je nova skupina znotraj Urada podrektorja (raziskave, inovacije in globalna angažiranost).

Povezava

Dostopnost