Evropski odbor za raziskovalni prostor in inovacije je pravkar objavil poročilo o vrednotenju raziskav v okviru odprte znanosti in enakosti spolov.

To poročilo je usmerjeno k “zainteresiranim stranem, vključenim v reforme ocenjevanja raziskav, katerih cilj je spodbujanje odprte znanosti in enakosti spolov. Obe temi sta ključni razsežnosti pri izvajanju novega evropskega raziskovalnega prostora in nosilcem politik in financiranja ter raziskovalcem zagotavljata edinstvena priložnost, da se z vrednotenjem bistveno ponovno pogajamo o družbenih vlogah in odgovornostih javno financiranih raziskav ter da premislimo o znanstvenem sistemu kot celoti.

Dostopnost