Dokumenti in povezave

DOKUMENTI

Ten Principles of Citizen Science,European Citizen Science Association. (2019)
Strokovno združenje European Citizen Science Association (ECSA) je izdalo načela raziskovalnedga dela v okolju skupnostne znanosti. Načela opredeljujejo skupnostno znanost kot kredibilno metodo raziskovalnega dela, opozarjajo na omejitve in pasti ter določajo odgovornosti raziskovalcev.

Citizen science at universities: Trends, guidelines and recommendations (2016)
V dokumentu je League of European Research Universities (LERU) izdala priporočila za izvajanje skupnostne znanosti na visokošolskih organizacijah.

Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change (2018)
V dokumentu je League of European Research Universities (LERU) podrobno opredelila način prehoda raziskovalnih organizacij v odprto znanost. Navedli so 8 stebrov odprte znanosti, ki so: 1. spremembe na področju znanstvenega založništva, 2. deljenje podatkov po načelih FAIR, 3. European Open Science Cloud (EOSC), 4. trening in veščine za odprto znanost, 5. nagrajevanje in spodbude, 6. spremembe pri vrednotenju raziskovalnega dela, 7. raziskovalna integriteta in 8. skupnostna znanost (LERU, 2018).

LIBER Open Science Roadmap (2018)
Evropsko združenje akademskih knjižnic LIBER (The European Association of European Research Libraries) je leta 2018 v dokumentu Open Science Roadmap izdalo priporočila akademskim knjižnicam za izvajanje aktivnosti ‚skupnostne znanosti. Priporočila poudarjajo vlogo akademskih knjižnic pri zagotavljanju ustrezne infrastrukture, pri zagotavljanju ustreznih meril kakovosti in odgovornosti pri raziskovalnem delu v okviru projektov skupnostne znanosti pri zagotavljanju internih smernic in navodil pri projektih ter pri zagotavljanju ustrezne podpore pri delu z raziskovalnimi podatki, meta podatki in znanstvenimi objavami. LIBER je ‚citizen science‘ prepoznal kot enega izmed nosilcev kulturnih sprememb pri raziskovalnem delu.

Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research (2014)
Evropska komisija je v dokumentu Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research prepoznala skupnostno znanost kot pomemben vidik prehoda v odprto znanost. Podala je tudi definicije skupnostne znanosti.

Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices (2018)
Evropska komisija je leta v platformi Open Science Policy Platform (OSPP) prepoznala skupnostno znanost kot enega stebrov odprte znanosti. Drugi stebri so po OSPP še: odprti raziskovalni podatki, EOSC, metrike nove generacije, vzajemno učenje na področju altmetrike in nagrajevanja aktivnosti v okolju odprte znanosti, spremembe na področju znanstvene komunikacije, nagrajevanje, raziskovalna integriteta in ponovna raba rezultatov raziskovanja, izobraževanje in veščine.

POVEZAVE:

Dostopnost