Pogoji in pravila uporabe

Pogoji in pravila uporabe spletnega mesta odprtaknjiznica.si ter izjava o varstvu osebnih podatkov

Spletno mesto odprtaknjiznica.si upravlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani – CTK (v nadaljevanju upravljalec. Z vstopom in uporabo tega spletnega mesta in podrejenih spletnih mest (podrejene strani, blogi…) (v nadaljevanju spletno mesto) potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji uporabe, ki so navedeni v nadaljevanju, in da se z njimi strinjate ter jih v celoti sprejemate.

Upravljalec lahko brez obvestila kadarkoli spremeni navedene pogoje uporabe. Poleg teh pogojev uporabe velja pri uporabi tudi vsa veljavna zakonodaja. Pogoji uporabe veljajo tako za anonimne, neprijavljene obiskovalce spletnega mesta ter drugih virov in storitev, kot tudi za vse uporabnike, ki se na kakršenkoli način registrirajo, prijavijo ali kakorkoli posredujejo svojo identiteto (v nadaljevanju uporabniki). V pravilih zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Uporaba spletnega mesta odprtaknjiznica.si

Vsebina spletnega mesta je avtorsko zaščitena v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabnikom je dovoljena uporaba v skladu z licenco CC BY 4.0, razen logotipov, slik in programske opreme. Logotipi in drugi znaki, ki se pojavljajo na spletnih mestih, so bodisi registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je upravljalec ali tretja oseba, bodisi so zaščiteni po avtorski zakonodaji. Slike in uporabljena programska oprema so last njihovih avtorjem oziroma imetnikov avtorskih pravic in so uporabljene v skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za morebitne napake na spletnem mestu, prav tako pa tudi ne za pravilnost, točnosti in ažurnost objavljenih podatkov. Objavljeni podatki so zgolj informativne narave. Upravljalec ni odgovoren za katero koli vsebino, objavljeno na spletnih straneh, na katere kažejo povezave s tega spletnega mesta, in za lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na tako povezanih spletnih straneh.

Vsebina tega spletnega mesta se lahko spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabniki uporabljajo to spletno mesto anonimno. Upravljalec pri tem ne zbira osebnih podatkov, kot so na primer ime in priimek ali naslov e-pošte, vendar pa sledimo, kako anonimni uporabniki uporabljajo naše spletno mesto. V ta namen uporabljamo tako imenovane “piškotke” (“cookies”). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo računalnik uporabnika ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno naključno generirano edinstveno število.

Piškotki na tem spletnem mestu skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo in uporabnikom omogočajo uporabo spletnih strani ter funkcionalnosti na straneh ter zbirajo agregirane informacije o uporabi tega spletnega mesta.

Piškotki ne pridobivajo nobenih podatkov z uporabnikovega računalnika, ne prenašajo škodljivih vsebin (virusov…) in ne beležijo elektronskih naslovov uporabnikov ali katerih drugih osebnih podatkov. Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti, kdo konkretno ste. Piškotki so nujni za pravilno delovanje tega spletnega mesta. Ob prvem obisku so uporabniki v skladu z zakonodajo pozvani, da sprejmejo ali zavrnejo uporabo piškotkov.

Več o uporabi piškotkov je na posebni strani upravljalca tega spletnega mesta.

Uporabniki, naročeni na novice

Upravljalec zbira in uporablja elektronske naslove uporabnikov, ki so se prijavili na obveščanje, za namene pošiljanja novic. CTK pošilja eNovice v dveh oblikah. Okvirno enkrat mesečno pošilja obširnejše novice, v katerih so združene vsebine preteklega meseca. Poleg tega CTK občasno pošilja novosti, ki se tičejo delovanja knjižnice, objave o prihajajočih dogodkih ipd. Naročniki novic se lahko kadarkoli odjavijo ob prejemu zadnjih e-novic s klikom na koncu besedila ali po elektronski pošti info@odprta-knjiznica.si.

Izjava o hranjenju in obdelavi podatkov

Upravljalec tega spletnega mesta se zavezuje, da bo zbrane podatke obdeloval zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, da bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, bo uporabnike predhodno kontaktiral in zaprosil za njihovo privolitev. Osebni podatki o uporabnikih se hranijo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 12 mesecev po preteku razloga, zaradi katerega so bili zbrani. Po tem času jih bo upravljalec trajno izbrisal. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled, popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost svojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov upravljalca: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na naslov elektronske pošte: info@odprta-knjiznica.siUporabnik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče ali spremeni tudi z dopisom ali elektronsko pošto na omenjeni naslov ali osebno v prostorih CTK. V primeru, ko uporabnik meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, lahko vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

Dostopnost