Obzorje 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020. 

Kot najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij in Strategije Evropa 2020 se osredotoča na aktivnosti za krepitev odličnosti znanosti in raziskav Unije, za vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij ter za spodbude za mala in srednje velika podjetja s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje družbenih izzivov, ki so povezani s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Skupna vrednost finančnih sredstev, namenjenih tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

Določila glede odprtega dostopa do znanstvenih informacij

  • Obvezno zagotoviti odprto dostopnost recenziranih člankov iz sofinanciranih projektov, močno spodbuja tudi odprto dostopnost recenziranih monografij.
  • Čim prej, vendar najkasneje ob objavi, je potrebno shraniti strojno berljivo elektronsko kopijo objavljene različice članka (VoR – Version of Record) ali končni, recenzirani avtorjev rokopis (AAM – Author Accepted Manuscript) v repozitorij.
  • Zagotoviti odprto dostopnost takoj ob objavi ali z odlogom 6 mesecev za naravoslovno-tehnične in medicinske vede oziroma 12 mesecev za  družboslovje in humanistiko.
  • Raziskovalci naj ohranijo avtorske pravice in dovolijo nadaljnjo uporabo pod odprtimi licencami, na primer Creative Commons (CC) ali podobnimi, najbolje Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY).
  • V repozitorijih morajo biti na voljo vsi metapodatki, potrebni za identifikacijo objave (OpenAIRE kompatibilnost).
  • Raziskovalci naj si prizadevajo za dostopnost raziskovalnih podatkov.
  • Pilot za raziskovalne podatke vsebuje določilo glede načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in zahtevo za odprto dostopnost podatkov, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, predstavljenih v znanstvenih publikacijah, takoj, ko je to mogoče.

Nacionalni in evropski financerji za spremljanje izvajanja ter preverjanje izpolnjevanja zahtev glede odprte dostopnosti znanstvenih publikacij uporabljajo portal OpenAIRE, kjer morajo biti na voljo vsi podatki o objavah, ki izhajajo iz programskega financiranja EU. Za namen zagotavljanja vseh potrebnih podatkov morajo repozitoriji, podatkovna središča in platforme za odprto objavljanje  OpenAIRE kompatibilnost – metapodatki o znanstvenih publikacijah morajo vsebovati ime raziskovalnega programa, ime projekta, akronim in številko projekta, datum objave publikacije, dolžino embarga in trajni identifikator.

Dostopnost