Načela občanske znanosti

European Citizen Science Association je sprejel 10 načel skupnostne znanosti. Ta načela je podpirla tudi organizacija Science Europe.

Povzetek načel:

  1. Projekti skupnostne znanosti aktivno vključujejo posameznike v znanstvene procese, ki ustvarjajo novo znanje in znanstvena dognanja.
  2. Rezultati projektov skupnostne znanosti so konkreteni znanstveni rezultati.
  3. Koristi od sodelovanja imajo tako poklicni znanstveniki, kot tudi vsi ostali sodelujoči v projektih skupnostne znanosti.
  4. Vsi sodelujoči pri projektih skupnostne znanosti lahko sodelujejo v različnih fazah znanstvenega procesa.
  5. Vsi sodelujoči pri projektih skupnostne znanosti so dobro informirani o poteku raziskovalnega dela.
  6. Skupnostna znanost ima enak pomen kot katerikoli druga raziskovalna metoda, ima tudi svoje omejitve in predsodke, ki se je treba zavedati in jih vseskozi upoštevati.
  7. Podatki in metapodatki, pridobljeni v projektih skupnostne znanosti so javno dostopni, rezultati so objavljeni v odprtem dostopu.
  8. Vsi sodelujoči pri projektih skupnostne znanosti so navedeni v rezultatih projektov in v publikacijah.
  9. Programi skupnostne znanosti so ocenjevani na podlagi znanstvenih rezultatov, na podlagi kakovost raziskovalnih podatkov, na podlagi izkušenj udeležencev in na podlagi širšega družbenega ali političnega vpliva.
  10. Vodje projektov skupnostne znanosti naj upoštevajo pravna in etična vprašanja v zvezi z avtorskimi pravicami, z intelektualno lastnino, s sporazumi o izmenjavi podatkov, z zaupnostjo, s citiranjem in z vplivi na okolje pri izvajanju raziskovalne dejavnosti.
Dostopnost