Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Platforme znanja vabi na posvet z naslovom »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«. Na posvetu, ki bo potekal 13. decembra 2022 od 10. do 14. ure v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, bodo predstavljene informacije o aktualnih pobudah za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na ravni EU ter izmenjana mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav (Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi s 1. decembrom 2022 vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), ki so se ji že pridružile tudi nekatere slovenske institucije in organizacije. Ministrstvo organizira posvet z namenom neposredne predstavitve nadaljnjih aktivnosti na ravni EU, ki jih bodo podali predstavniki Evropske komisije, EUA in Science Europe, treh institucij, ki so bile med gonilnimi silami navedenega procesa in mu tudi v prihodnje ostajajo zavezane. Poleg tega bo potekala razprava s ključnimi nacionalnimi deležniki o tem, kaj pobuda pomeni za slovensko raziskovalno okolje ter izmenjava pogledov o glavnih prioritetah, izzivih in možnih rešitvah za izvedbo tovrstne prenove v Sloveniji, zato bo dogodek zasnovan tako, da se zaključi s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

Posvet bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prvi del posveta bo namenjen razpravi o procesu prenove na ravni EU in bo s spletno udeležbo govorcev potekal v angleškem jeziku, drugi pa izmenjavi pogledov na prioritete in izzive prenove na nacionalni ravni.

Namen dogodka je spodbuditi aktivnejšo izmenjavo mnenj ter pridobiti čim več odzivov predstavnikov raziskovalne skupnosti. Raziskovalke in raziskovalci so ključni za razvoj sistema vrednotenja. Izjemno pomembno je, da so aktivno vključeni v proces prenove in krepitve načel vrednotenja raziskav, saj se lahko zgolj na takšen način zagotovi široko podporo spremembam v znanstveni skupnosti.


https://www.gov.si/dogodki/2022-12-13-4-platforma-znanja-prihodnost-vrednotenja-raziskav-prenova-od-zaveze-do-izvedbe/

Dostopnost