Predstavitev infrastrukture OPERAS in storitve GoTriple

Odkrivanje raziskovalnih rezultatov s področja družboslovja in humanistike

Kdaj: 14. april 2023, 11:00-12:00

Kje: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92261024210

Kdo:

 • mag. Aleš Pogačnik, Založba ZRC, ZRC SAZU
 • Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov
 • mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

Kaj:

 • delovanje raziskovalne infrastrukture OPERAS ter z njo povezanih storitev in projektov,
 • uporaba večjezične platforme za odkrivanje raziskovalnih rezultatov GoTriple.

Komu:

 • raziskovalcem,
 • podpornemu raziskovalnemu osebju,
 • knjižničarjem,
 • založnikom,
 • občanskim znanstvenikom in širši zainteresirani javnosti.

Zakaj:

 • podpora znanstveni komunikaciji,
 • prestopanje disciplinarnih in jezikovnih meja,
 • novi načini povezovanja in sodelovanja,
 • odprta znanost in odprt dostop do raziskovalnih rezultatov.

Infrastruktura OPERAS usklajuje storitve, prakse in tehnologijo med glavnimi akterji na področju družboslovnega in humanističnega znanstvenega komuniciranja v Evropi.

Ena od storitev OPERAS je GoTriple, nova spletna platforma za odkrivanje evropske znanstvene literature in raziskovalnih projektov s področja humanistike in družboslovja. Večjezična platforma poenostavlja dostop do več kot 8,2 milijona objav in drugih virov iz 11 evropskih držav. GoTriple predstavlja odgovor na pogosto razdrobljene znanstvene rezultate, ki jih je zunaj nacionalnih oz. disciplinarnih okvirov, v katerih so nastala, pogosto težko spremljati in uporabljati. Platforma poleg večjezičnega iskalnika ponuja tudi orodja za vizualizacijo iskalnih rezultatov, vtičnik za anotiranje spletnih dokumentov, možnosti vzpostavljanja stikov z drugimi raziskovalci in orodje za mreženje.

Na dogodku bodo udeleženci spoznali delovanje in različne načine uporabe platforme.

Kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Unescov sklop orodij za odprto znanost

Unescov sklop orodij za odprto znanost Unesco je v decembru predstavil sklop orodij za odprto znanost (UNESCO Open Science Toolkit), ki so namenjena podpori izvajanja priporočila UNESCO o odprti znanosti. Zbirka orodij je niz vodičev, informativnih gradiv in kontrolnih seznamov, ki odražajo zadnji razvoj in stanje izvajanja priporočila. Gre za žive dokumente, ki so razviti v sodelovanju s partnerji Unesca za odprto znanost ter s pomočjo razprav in prispevkov članov Unescovih delovnih skupin za odprto znanost. 

UNESCO OPEN SCIENCE TOOLKIT

Odprti podatki v slovenskem javnem sektorju

Slovenija med prvimi vzpostavlja omrežje podatkovnih skrbnikov

Na strokovnem srečanju pod naslovom Razvoj omrežja skrbnikov podatkov (v angleščini Data Stewards) ter opredelitev njihove vloge za slovenski javni sektor bo Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo opredelila namensko vlogo skrbnika podatkov znotraj vsakega ministrstva in vzpostavila mrežo skrbnikov podatkov, ki bi jih združevala. Več >>

V Poročilu o zrelosti odprtih podatkov Slovenija ohranja odlično 9. mesto

Evropska komisija je objavila Poročilo o zrelosti odprtih podatkov za leto 2022 (Open Data Maturity Report 2022). Slovenija je prevzela prvo mesto v skupini hitrih sledilcev (Fast Trackers) in v skupni oceni ohranila odlično 9. mesto.

Vir: Open Data Maturity Report: Slovenia

Poročilo, ki ga za komisijo zadnjih osem let pripravlja CapGemini Invent, predstavlja napredek, ki so ga evropske države dosegle pri spodbujanju objave in ponovne uporabe odprtih podatkov, ter različne prednostne naloge, ki so si jih zastavile, da bi to omogočile. V preteklem letu smo zbrali 91,6 odstotkov vseh možnih točk in se s tem uvrstili na 9. mesto, letos pa smo kljub spremenjeni metodologiji z 90 odstotki točk ohranili 9. mesto. Več >>

Poročilo UCL o odprti znanosti

University College London (UCL), soustanovitelj Focus on Open Science Series, je objavil poročilo za leto 2022 o podpiranju raziskav in prispevanju k razvoju družbe. V zadnjem letu je skupina Knjižnica, kultura, zbirke in odprta znanost (LCCOS) nadaljevala z inovacijami za podporo uporabnikom in partnerjem. LCCOS je nova skupina znotraj Urada podrektorja (raziskave, inovacije in globalna angažiranost).

Povezava

Predstavitve projektov občanske znanosti v Združenih narodih med ženevskim forumom

Povezava do YouTube kanala @GenevaForumEN

Program: 

Wednesday 13th December, 3-5pm : International Conference on Participatory Research, Citizen Sciences, Crowd-Innovation and Fab Labs

▪ The Whitebook “Citizen Science Strategy 2030 for Germany”  Mrs Christin LIEDTKE, Helmholtz Association, Germany

▪ Opportunities and Challenges with Citizen Science. Mr Frederic ANDRES, National Institute of Informatics, Japan, www.nii.ac.jp

▪ Start2park ; Determining, Explaining and Predicting Cruising for Parking. Mrs Larissa KOENIG, Research Lab for Urban Transport, Germany, www.frankfurt-university.de/en/about-us/faculty-1/research-institute-ffin/specialist-groups-of-the-ffin/relut

▪ What role will the co-evolution of the technologies of the 4th industrial revolution play for a sustainable society? Mr Sujin BAE, Kyunghwa HWANG, Minjeong SUH, and Ohbyung KWON, Kyung Hee University, Republic of Korea, http://4ir.khu.ac.krhttp://caitech.khu.ac.kr

▪ Zurich greened participatory – cool down your city! Mr Dominik FEHR, su-pa.net / “Züri begrünt” partizipativ, Switzerland, https://su-pa.net/

▪ To what extent do children have rights, an awareness of their rights and the ease to which they can apply their rights in individual member countries : A citizen Research project. Mr Monty LORD, Young Legal Eagles, United Kingdom, https://YoungLegalEagles.com

▪ The responsibility of structural adjustment plans on poverty in Central Africa: the case of Cameroon. Mrs Nathalie NKUM, Switzerland

▪ Citizen Science project to assess water quality, combining laboratory analysis and technology. Mr Mathieu ROUZET and Mr Arthur GAUTHIER, ONG Objectif Sciences International – OSI-WATER WATCH, France, www.osi-water-watch.org

▪ RCA : The challenges of sustainable development through the ACD. Mr Eric GABIRAULT, ACD (Actions Centrafrique Developpement)

▪ «The Horse» concept – Collaborative Projects across Cultures. Mrs Eliane SUTER, su-pa.net / THE ! association, Switzerland, https://the-horse.education

▪ The impact of the boxwood borer in the Drôme (South East of France). Mr Antoine CLEMENT and Maxence NGAMBA, OSI-PERCEPTION, France, www.osi-perception.org

▪ OSI PANTHERA – Participatory research program on the snow leopard and its ecosystem. Mrs Anne-Lise CABANAT, OSI-PANTHERA, Kirghisztan, www.osi-panthera.org

▪ Participatory research project on kelps. Mrs Lilou EYDELY, OSI-CETIS, France, www.osi-cetis.org

▪ Gamers for Science: How to Change the World in Small Steps. Mr Attila SZANTNER, Massively Multiplayer Online Science (MMOS), Switzerland, http://mmos.ch

▪ Successes and failures of the first Swiss Crowdfunding plattform for science. Mr Mirko BISCHOFBERGER, We Make It, Switzerland, science.wemakeit.com

Thursday 14th December, 3-4pm: Inclusive education and project-based learning

▪ Role of Education as an instrument of social change and development. Mr Touseef MOHAMMAD, Waltham International College, United Kingdom, www.wic.ac.uk

▪ The Role of Civil Society Partnerships in Transforming Timor-Leste’s Education Sector: A Case Study of NGO BETTER. Mr Maxim MANCINO, Building East Timor Through Education & Resources (BETTER), Australia, https://bettertimor.org/

▪ “Terre de mémoires”: the projet to form, transmit and sensitize inhumanities through the arts to reconcile humans. Mrs Anouk BERTAUX, Terre de Mémoire, France, terredememoires.com

▪ Small Islands Education for Sustainable Development Program through STEM. Mr Diego ACEVEDO, University of Aruba, KU Leuven


▪ Development of a participatory research project at the example of Effective Microorganisms in Germany-Austria-Switzerland (D.A.CH). 
Mrs Tania HABEL, OSI-GERMANY, Germany, www.wissenschafts-camps.de


▪ OSI-Kirghizstan : Participatory science missions in Kyrgyzstan. 
Mrs Anne-Lise CANABAT, OSI-KIRGHIZSTAN, Kirghizstan, www.osi-ngo.org/groupes-locaux/article/osi-kirghizistan


▪ Feedback from an expedition of the Participatory Research Program OSI-Panthera. 
Mrs Camille PONCON, OSI-Panthera, France, www.osi-panthera.org


▪ Towards restoration of the Przewalski horse and its ecosystem in Western Mongolia. 
Mrs Héléna NITZE, Chargée de Développement, Pôle Ecotourisme Scientifique, TAKH – Centre des chevaux de Przewalski, France, https://www.reversethered.org/stories/przewalski-horse


▪ Project-Based Learning for Global Climate Justice. Taylor HAUSBURG and Zachary HERRMANN, University of Pennsylvania, United States, www.gse.upenn.edu/academics/center-professional-learning


▪ Globalisation is about creating a new kinetic system, not centralising old models. 
Mrs Mar INTROINI, The Sustainability Reader, Spain, https://thesustainabilityreader.com


▪ Social representations of specialized teachers on the schooling of children with disabilities in Burundi. Mr Révérien NSIMIRIMANA, Université de Bordeaux, Burundi, www.u-bordeaux.fr


▪ Building Equity through Participatory Action Research ; Lessons from the Center to Advance Racial Equity Policy (CAREP). Mrs Rhianna ROGERS, RAND Corporation – Center to Advance Racial Equity Policy, United States, www.rand.org/well-being/racial-equity-policy.html

You might also be interested in:

Thursday 14th December, 4-5 pm: Conflict Mediation

▪ Company-community mediation for the development of mining areas in the Maghreb. Mr Pascal GEMPERLI, ae-Centre, Switzerland, www.ae-centre.ch

▪ KOKEO, A relay for diplomatic and peaceful communication through the collection of field reports, Mr Bachir Pierre Stéphane SENDIL, Mrs Vaddana KEO, Mr Jean-Marie BUKASA MALU, Mr Kosal TEP, www.kokeo.org


▪ UKRAINIANS AND THE WAR: saving the language, travelling the world. Mrs Nataliya TKACHENKO-GORBACHEVSKAYA, Task Force Translation, a linguistic services provider, Ukraine, www.taskforce.ua/en


▪ Can you consider “free will” as the greatest good of man? Mr Guy BOTTEQUIN, Conflict Mediator, Genève Accord, Switzerland, www.sweetjustice.ch

4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Platforme znanja vabi na posvet z naslovom »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«. Na posvetu, ki bo potekal 13. decembra 2022 od 10. do 14. ure v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, bodo predstavljene informacije o aktualnih pobudah za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na ravni EU ter izmenjana mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav (Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi s 1. decembrom 2022 vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), ki so se ji že pridružile tudi nekatere slovenske institucije in organizacije. Ministrstvo organizira posvet z namenom neposredne predstavitve nadaljnjih aktivnosti na ravni EU, ki jih bodo podali predstavniki Evropske komisije, EUA in Science Europe, treh institucij, ki so bile med gonilnimi silami navedenega procesa in mu tudi v prihodnje ostajajo zavezane. Poleg tega bo potekala razprava s ključnimi nacionalnimi deležniki o tem, kaj pobuda pomeni za slovensko raziskovalno okolje ter izmenjava pogledov o glavnih prioritetah, izzivih in možnih rešitvah za izvedbo tovrstne prenove v Sloveniji, zato bo dogodek zasnovan tako, da se zaključi s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

Posvet bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prvi del posveta bo namenjen razpravi o procesu prenove na ravni EU in bo s spletno udeležbo govorcev potekal v angleškem jeziku, drugi pa izmenjavi pogledov na prioritete in izzive prenove na nacionalni ravni.

Namen dogodka je spodbuditi aktivnejšo izmenjavo mnenj ter pridobiti čim več odzivov predstavnikov raziskovalne skupnosti. Raziskovalke in raziskovalci so ključni za razvoj sistema vrednotenja. Izjemno pomembno je, da so aktivno vključeni v proces prenove in krepitve načel vrednotenja raziskav, saj se lahko zgolj na takšen način zagotovi široko podporo spremembam v znanstveni skupnosti.


https://www.gov.si/dogodki/2022-12-13-4-platforma-znanja-prihodnost-vrednotenja-raziskav-prenova-od-zaveze-do-izvedbe/

Dostopnost