https://www.eoscsecretariat.eu/questions-validation-readiness-indicators?idU=1

Kako spremljamo stanje in napredek držav članic pri izvajanju EOSC in določimo priložnosti in področja izboljšav?

Namen posveta je prehod s statičnih na nabor živih kazalnikov in izbrati nabor pomembnih vidikov, ki jih je treba spremljati za dosego cilja.

Predstavljen je delovni predlog za prepoznavanje in izvajanje kazalnikov. Temelji na rezultatih prve različice poročila Landscape WG in raziskav projektov INFRAEOSC5 o pobudah National OS ter sodelovanju in razpravi med projektno skupino za krajinsko oblikovanje, ki so jo ustvarili ti projekti, in delovno skupino.

Prvi krog posvetovanj je bil izveden ob tednu EOSChub 2020 na vzorcu ustreznih zainteresiranih strani (vključno z delegati delovnih skupin, predstavniki glavnih raziskovalnih regij, projekti, povezanimi z EOSC, in predstavniki nacionalnih pobud), prejete povratne informacije pa so bile obdelane in vključene. Poročilo posvetovanja v živo je na voljo.

Delovni predlog za kazalnike za spremljanje napredovanja držav članic v EOSC:

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/working_proposal_for_living_indicators_to_monitor_ms_progresses_towards_eosc_readiness.pdf

Dostopnost