Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

Poročilo FAIRsFAIR o dejavnostih v okviru EOSC

https://www.fairsfair.eu/news/report-third-synchronisation-force-event-out

FAIRsFAIR je na podlagi rezultatov prve in druge delavnice ter nadaljevanja dialoga s svojimi deležniki organiziral vrsto spletnih sej, na katerih so se zbrali predstavniki projektov INFRAEOSC-5, grozdov ESFRI in projektov e-infrastrukture, upravnega odbora združenja EOSC, FAIRsFAIR Evropska skupina prvakov FAIR in svetovalnega odbora na visoki ravni ter projektnih uradnikov Evropske komisije.

Poročilo ponuja pregled dejavnosti, ki jih izvajajo projekti, vključeni v izgradnjo ekosistema FAIR za Evropski oblak odprte znanosti.

EUA: Nov kontrolni seznam za Odprti dostop na univerzah

Namen tega seznama je podpreti univerze pri njihovih prizadevanjih za izgradnjo zmogljivosti in nadaljnji razvoj njihovih dejavnosti odprtega dostopa. Vključuje pristop à la carte, pri katerem lahko institucije upoštevajo cilje in ukrepe, ki so najbolj smiselni v njihovem posebnem kontekstu in zaradi njihovih posebnosti. Kontrolni seznam zajema tri glavne cilje: 1) opolnomočenje s politikami in strategijami na visoki ravni; 2) krepitev zmogljivosti s pomočjo knjižnic in pogajalskih konzorcijev; in 3) okrepitev obstoječih struktur prek infrastruktur, ki jih vodi akademska skupnost. Vsak cilj vključuje vrsto možnih ukrepov, njihovo ustrezno utemeljitev, predlagane dejavnosti, pričakovani učinek in morebitne pasti.

https://eua.eu/resources/publications/986:the-new-university-open-access-checklist.htmlhttps://eua.eu/resources/publications/986:the-new-university-open-access-checklist.html

Nova priporočila Science Europe za vrednotenje načrtov za upravljanje raziskovalnih podatkov

Science Europe je izdal drugo, razširjeno izdajo svojega zelo priljubljenega Praktičnega vodiča po mednarodni uskladitvi ravnanja z raziskovalnimi podatki (v angleščini). Prvotno je bila izdana leta 2019 in po uspešni uporabi v številnih organizacijah zdaj vključuje povsem nova navodila za podporo ocenjevanju načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki (DMP).

Financerji raziskav, raziskovalne organizacije, recenzenti in posamezni raziskovalci imajo različne potrebe glede ravnanja z raziskovalnimi podatki. Science Europe si prizadeva za mednarodno usklajevanje politik in praks. S tem podpira raziskovalce pri njihovih prizadevanjih in poudarja, da je upravljanje z raziskovalnimi podatki del raziskovalnega procesa.

FAIR storitve in infrastruktura: predlaganje ocenjevalnega okvira za podatkovne storitve, ki omogočajo FAIR

https://www.fairsfair.eu/events/fair-services-infrastructure-proposing-assessment-framework-fair-enabling-data-services

FAIRsFAIR bo predstavil prvo različico ocenjevalnega okvira za ponudnike podatkovnih storitev različnih znanstvenih disciplin.

Okvir je v celoti opisan v nedavno objavljenem Report on Basic Framework on FAIRnesss of Services  in želi ponudnikom pomagati pri zagotavljanju, da njihove podatkovne storitve omogočajo FAIR. To je zato, ker je za uresničitev celotnega potenciala ekosistema FAIR, v katerem je mogoče raziskovalne rezultate enostavno deliti in optimalno ponovno uporabiti, treba pogledati dlje kot FAIRification podatkov in drugih digitalnih objektov in upoštevati tudi infrastrukturo in storitve.

Udeleženci spletnega seminarja bodo vodeni skozi ključne elemente ocenjevalnega okvira – tako tehnične kot družbene – in najpomembnejša priporočila za postopne izboljšave.

REGISTRACIJA

Dan odprtega znanja 2021

Na letošnjem DNEVU ODPRTEGA ZNANJA 2021, ki sta ga organizirala Inštitut za intelektualno lastnino in Danes je nov dan ob podpori zavoda Aksioma in Creative Commons, smo spregovorili o novostih in spremembah, ki jih prinaša nova evropska direktiva o avtorskih pravicah. Dogodek je bil razdeljen v dva sklopa z predstavitvami in razpravo. Kot posebna gostja iz tujine se je pridružila Julia Reda, nekdanja nemška evroposlanka, vodja projekta Control ©, raziskovalka, aktivistka in zagovornica načela odprtosti podatkov. Posnetek je na voljo: https://www.facebook.com/1910610985690202/videos/1882587905221755

AAAS sprejela politiko zelene poti kOAlicije S RRS

American Association for the Advancement of Science (AAAS), založnik skupine revij Science, je napovedal spremembo politike odprtega dostopa, ki avtorjem, katerih raziskave financirajo članice kOAlicije S, omogoča brezplačno (zelena pot) izpolnitev zahteve za takojšnjo dostopnost objav v skladu z Načrtom S. Avtorji lahko svoj končni, recenzirani rokopis (AAM), sprejet v objavo v sicer naročniških revijah Science, shranijo v repozitorij pod prosto licenco CC BY ali CC BY-ND brez embarga.

Nova politika velja eno leto za vse objave, poslane v skupino revij Science po 1. januarju 2021, ki so nastale na podlagi raziskav in jih financirajo članice kOAlicije S, ki so sprejele Rights Retention Strategy (RRS) oziroma so to zahtevo dodale v svoje razpise.

Založnikova politika sicer v naročniških revijah ne omogoča odprtih objav (hibridni zlati dostop), omogoča pa zeleno pot – shranjevanje AAM ob objavi na osebno spletno stran ali v institucionalni repozitorij (vendar brez proste licence).
Vsi objavljeni znanstveni članki so javno dostopni za branje 12 mesecev po objavi.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS je sicer članica kOAlicije S, a v dosedanjih razpisih za svoje instrumente financiranja še ni zahtevala RRS. To pomeni, da slovenski raziskovalci te možnosti odprtih objav v revijah Science zaenkrat še ne morejo uporabiti.

Podpora pri delu z raziskovalnimi podatki v knjižnici

Delavnica

27. januar 2021 ob 10. uri

Z uveljavljanjem odprte znanosti se spreminja tudi vloga knjižničark in knjižničarjev v raziskovalnem procesu. Na delavnici, namenjeni predvsem knjižničarkam in knjižničarjem v visokošolskih ustanovah in raziskovalnih institucijah in sodelavcem v raziskovalnih pisarnah, bomo predstavili vire in orodja za podporo ustreznemu ravnanju z raziskovalnimi podatki. Predstavili bomo tudi novi dokument 23 točk za knjižničarke in knjižničarje, ki na enem mestu ponuja vire za podporo pri delu z raziskovalnimi podatki. Na vodeni razpravi bodo udeleženci lahko izmenjali izkušnje in se povezali s kolegi in kolegicami. 

Dogodek organizira delovna skupina slovenskega vozlišča združenja Research Data Alliance. Udeležba je brezplačna, prosimo pa, da se za sodelovanje prijavite na povezavi. Udeleženci lahko prejmejo potrdilo o udeležbi. Vljudno vabljeni!

PROGRAM

10:00-10:05 Uvodni nagovor (Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov)
10:05-10:40 Podpora knjižničarjem na področju odprte znanosti
                     
Podatkovne storitve in knjižničarji (Arhiv družboslovnih podatkov, Irena Vipavc Brvar, Ana Inkret, Sonja Bezjak)
                    Odprta knjižnica (Mitja V. Iskrić, Centralna tehniška knjižnica UL)
                    Odprimo:UM za raziskovalne podatke: primer usposabljanja na Univerzi v Mariboru (Dunja Legat, Univerzitetna Knjižnica Maribor)
10:40-10:50 Koncept 23 točk (Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov)
10:50-11:10 Predstavitev izbranih rubrik (Mitja V. Iskrić, Centralna tehniška knjižnica UL, in Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov)
11:10-11:45 Razprava
11:45-11:50 Zaključek in nadaljnji koraki 

SLING – novosti na področju zmogljivega računalništva

Partnerji Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING v ponedeljek, 21. decembra 2020, ob 10. uri organizirajo spletni dogodek, na katerem bodo predstavili aktivnosti in projekte, s katerimi želijo povečati uporabo visokozmogljivega računalništva v Sloveniji.

Predstavili bodo novosti pri vzpostavitvi in delovanju novih HPC-centrov, možnosti odprtega dostopa do računskih virov ter aktivnosti v delovanju nacionalnega kompetenčnega centra HPC, v okviru katerega bodo organizirali številne tečaje in seminarje ter nudili večnivojsko uporabniško podporo pri uporabi tehnologije.

Dogodek je organiziran v okviru aktivnosti projekta EuroCC – nacionalnega kompetenčnega centra HPC.

Prijave in program: http://indico.ijs.si/conferenceDisplay.py?confId=1157 

Povezava do videokonference: https://arnes-si.zoom.us/my/sling20201221

Novosti o Deklaraciji o ocenjevanju raziskovanja (DORA): orodja za skupnost

Novi viri – DORA je posodobila način urejanja in organiziranja virov iz skupnosti. Čeprav še vedno vodijo seznam dobrih praks, je ta del večje knjižnice virov, po kateri je mogoče iskati po vrstah virov (npr. pravilniki in smernice, orodja, tehnične knjige in zagovorniški materiali).

Zbirka študij primerov, ki preučujejo proces institucionalnih sprememb – DORA je v sodelovanju z EUA Evropskim univerzitetnim združenjem in SPARC Europe ustvarila zbirko 10 študij primerov z univerz in nacionalnih konzorcijev, ki poudarjajo ključne elemente institucionalnih sprememb za izboljšanje ocenjevanja akademske kariere.

Nova pa je tudi celotna spletna stran!

Dostopnost