Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

Izjava KOAlicije S o odprtem dostopu za akademske knjige

Priporočila

 • Vse akademske knjige, ki temeljijo na izvirnih raziskavah, ki so bile neposredno podprte s sredstvi organizacij KOAlicije S, bi morale biti ob objavi na voljo v odprtem dostopu.
 • Avtorji ali njihove institucije bi morale ohraniti zadostne pravice intelektualne lastnine, da bi njihove akademske knjige postale dostopne v odprtem dostopu in s tem in omogočile njihovo ponovno uporabo.
 • Akademske knjige bi bilo treba objaviti v odprtem dostopu pod licenco Creative Commons.
 • Trajanje embarga na akademske knjige mora biti čim krajše in nikoli ne sme presegati 12 mesecev.
 • Financerji KOAlicije S bi morali finančno podpreti odprti dostop do akademskih knjig s svojimi shemami financiranja in poslovne modele glede odprtega dostopa s pomočjo namenskih dogovorov.

Danska: Nacionalna strategija za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki temelji na načelih FAIR

Danska agencija za znanost in visoko šolstvo je leta 2018 objavila Strategijo nacionalnega sodelovanja na področju digitalne raziskovalne infrastrukture. Ta strategija ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki temelji na načelih FAIR, je pomembna pobuda v strategiji 2018 in jo je treba obravnavati kot prvi danski nacionalni odziv na zahteve evropske direktive o odprtih podatkih (direktiva PSI), da je treba pripraviti nacionalne politike za dostop do raziskovalnih podatkov v skladu z načeli FAIR.

https://www.deic.dk/sites/default/files/EN_National%20strategi%20for%20data%20management%20baseret%20p%C3%A5%20FAIR-principper.pdf

Spletna delavnica: Responsible Open Science

Nizozemski arhiv pod okriljem konzorcija CESSDA in v sodelovanju z ODISSEI organizira delavnico na temo upravljanja z raziskovalnimi podatki. Delavnica bo potekala v dveh delih, dva dni – 14. in 17. junija 2021 in je namenjena raziskovalcem, ki so na začetku svoje karierne poti in se želijo seznaniti s pripravo (FAIR) podatkov in odprto znanostjo. Delavnica bo v angleščini in je brezplačna. Mesta so omejena!

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

V sodelovanju RDA vozlišča Slovenija in Časopisa za kritika znanosti, domišljijo in novo antropologijo je izšla tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena Odprti znanosti. Prispevki preizprašujejo status občanske/skupnostne znanosti, vrednotenje znanstvenega dela, analizirajo nepoštene prakse in vprašljive revijalne politike ter se sprašujejo tudi o epistemoloških predpostavkah moderne znanosti. Avtorska različica prispevkov je že na voljo v repozitoriju DiRROS.

(novice) Slovenska skupnost odprte znanosti

cid:image001.png@01D74B15.5FA60070

Obzorje Evropa je okvirni program za financiranje raziskav in inovacij v Evropski uniji za obdobje 2021–2027. Njegov predhodnik, program Obzorje 2020, je leta 2014 za upravičence uvedel obveznost, da zagotovijo odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih publikacij, povezanih z rezultati projektov. Leta 2017 je bil uveden pilotni projekt odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, ki upravičence obvezuje, da zagotovijo razpoložljivost raziskovalnih podatkov ali navedejo, zakaj podatkov ni mogoče objaviti. Program Obzorje 2020 je med drugim prispeval k postopnemu vključevanju načel odprte znanosti v sedanjo raziskovalno prakso.

Okvirni program Obzorje Evropa prinaša nove zahteve v zvezi z odprto znanostjo:

Odprt dostop do publikacij

 • Obveznost odprtega dostopa velja tudi za monografije, knjižna poglavja in druga obsežna besedila.
 • Stroški objavljanja v odprtem dostopu se financirajo le, če gre za popolnoma odprto revijo. Stroškov objavljanja v hibridnih revijah ni mogoče financirati iz nepovratnih sredstev.
 • Odprti dostop do celotnega besedila publikacije je treba zagotoviti takoj, najpozneje na dan objave.

Upravljanje raziskovalnih podatkov

 • Izvzetje iz obveznosti, povezanih z upravljanjem raziskovalnih podatkov ni več mogoče.
 • Upravičenci upravljajo vse raziskovalne podatke v skladu z načeli FAIR, izdelati morajo načrt upravljanja podatkov in ga redno posodabljati.
 • Zagotoviti je treba odprt dostop do podatkov v skladu z načelom “odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno”, kar pomeni, da podatkov v utemeljenih primerih ni mogoče objaviti, na primer, ko je to v nasprotju z varstvom osebnih podatkov ipd.
 • Upravičenci morajo podatke deponirati v podatkovni repozitorij in jih objaviti (če je to mogoče).
 • Podatki, ki bodo objavljeni, morajo biti objavljeni pod licenco CC-BY ali CC0 ali drugo enakovredno licenco.
 • Stroški za upravljanje podatkov (shranjevanje, obdelava, priprava na arhiviranje itd.) so upravičeni stroški v času trajanja nepovratnih sredstev.
 • V programu dela se lahko, kadar je upravičeno, določijo tudi dodatne obveznosti, da bi se za shranjevanje raziskovalnih podatkov in zagotavljanje dostopa do njih uporabljal Evropski oblak odprte znanosti (EOSC).

Več informacij najdete na povezavah:

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za program Obzorje Evropa

Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013

OAI12 – The Geneva Workshop – delavnica o inovacijah v znanstvenem komuniciranju

Znana serija delavnic OAI se med 6. in 10. septembrom 2021 vrača kot serija digitalnih spletnih seminarjev o inovacijah v znanstvenem komuniciranju.

Stran z dogodki OAI12 je na voljo na naslovu https://oai.events/oai12, registracija pa na spletnem mestu https://oai.events/registration/. Za vse udeležence je prijava brezplačna.

Serija delavnic OAI je letos stara 20 let in se je začela leta 2001. Letos je razdeljena na pet tem:

 • Znanstveno založništvo
 • Digitalni raziskovalni podatki v dobi EOSC in FAIR
 • Raziskovalna integriteta: kako spremembe v raziskovalni praksi preoblikujejo naše razmišljanje o tem, kakšna naj bo integriteta raziskav?
 • Raznolikost, vključenost in sodelovanje
 • Prihodnost odprte znanosti

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in ScienceOpen

ScienceOpen Blog: https://blog.scienceopen.com/2021/04/university-of-maribor-press/

V letu 2021 nadaljujemo z diseminacijo dosežkov avtorjev Univerze v Mariboru in drugih. Zaživelo je sodelovanje Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru s platformo ScienceOpen. Z oblikovanjem zbirk na tej platformi, s povezavo spletnih strani Univerzitetne založbe  in ScienceOpen, je Univerzitetna založba Univerze v Mariboru postala del veliko večje podatkovne zbirke z več kot 70 milijoni člankov in monografij v polnem besedilu. Tako smo omogočili večjo vidnost objav v časopisih Medicine, Law & SocietyLexonomici in zbirki izbranih monografij pod imenom University of Maribor Press Books. Zbirke si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.scienceopen.com/collection/1b0a1b80-881e-43b4-b9a4-b2fbec4f909f ali neposredno:

Medicine, Law & Society: https://www.scienceopen.com/collection/UMP_Medicine
Lexonomica: https://www.scienceopen.com/collection/UMP_Lexonomica
University of Maribor Press – Books: https://www.scienceopen.com/collection/UMP_Books

https://blog.scienceopen.com/wp-content/uploads/2021/04/ump-feature.png

(predavanje) FAIR načela za raziskovalne podatke

Raziskovalci na raziskovalnih inštitutih in univerzah so v negotovosti, kaj se od njih pričakuje pri deljenju raziskovalnih podatkov. Tu so zahteve znanstvenih revij, evropskih projektov, pa tudi pričakovanja znanstvene skupnosti.

Raziskovalci morajo oceniti kako njihovi raziskovalni podatki sledijo načelom FAIR, torej ali jih je mogoče najti, ali so dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable – FAIR).

Načela FAIR povečajo vrednost vseh digitalnih virov – podatkov, slik, programske opreme, spletnih storitev in repozitorijev. Uporabljajo se v vseh fazah raziskovanja in so tesno povezana med sabo.

Cilj je ustvarjanje kvalitetnih raziskovalnih podatkov, ki izboljšajo kvaliteto rezultatov in povečujejo vpliv raziskav ter raziskovalcev.

FAIR načela za raziskovalne podatke
Oglej si posnetek na Youtube.
KOMU JE PREDAVANJE NAMENJENO

Predvsem visokošolskim knjižničarjem in zaposlenim v podpornih službah Univerze v Ljubljani ter ostalim knjižničarjem, zaposlenim v drugih visokošolskih specialnih knjižnicah.

CILJ PREDAVANJA

Na predstavitvi boste dobili osnovne informacije o tem, kaj so FAIR načela za raziskovalne podatke in vpogled v širši okvir izvajanja načel za izboljšanje dostopnosti in rabe podatkov.

KAJ JE ŠE POTREBNO VEDETI

Predavanje bo snemano in predvajano na Youtube, medtem kot bo drugi del – razprava anonimna. Obenem vas vljudno vabimo, da nam sporočite vsa morebitna vprašanja.

Dostopnost