Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

PUBMET 2023

Spoštovani sodelavci, uredniki, založniki, raziskovalci, knjižničarji in študenti,

Če ne morete priti v Zadar, a se želite udeležiti PUBMET2023 – 10. konference o znanstvenem založništvu v kontekstu odprte znanosti, vas vabimo, da se na konferenco prijavite ONLINE.

Konferenca bo v živo prenašana preko platforme Zoom od 14. do 15. septembra 2022.

Letošnja konferenčna predavanja nosijo naslov:

Pogumni ‘novi’ svet institucionalnega založništva Odprte raziskovalne infrastrukture za odprto znanost Odprta znanost v akciji Raziskovalna integriteta, ocena in družbeni vpliv Umetna inteligenca v znanstveni komunikaciji

Na vsaki seji bo nastopil eden od naših povabljenih govorcev:

 • Kathleen Shearer, Konfederacija repozitorijev odprtega dostopa
 • Natalia Manola, OpenAIRE AMKE Luca De Santis, Net7 Srl
 • Matt Hodgkinson, Urad za integriteto raziskav Združenega kraljestva
 • Predrag Pale, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Zagrebu

Podroben program najdete na programski strani PUBMET2023.

Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti projekta SPOZNAJ


Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti (september in oktober 2023)

V septembru in oktobru bo konzorcij projekta SPOZNAJ organiziral serijo predstavitev na temo odprte znanosti, ki bodo potekale vsak četrtek od 10:30 do 12:00 prek platforme Zoom. Dodatne dogodke bosta organizirali tudi Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Več informacij in povezave do prijavnih obrazcev so na voljo tukaj.
Konzorcijske predstavitve bodo potekale v slovenščini in se bodo snemale, posnetki bodo na voljo za ponovni ogled na platformi Arnes Video. Naknadno jih bomo opremili s slovenskimi in angleškimi podnapisi.
Če želite prejemati novice o projektu SPOZNAJ, se lahko prijavite na e-poštno obveščanje.
Vljudno vabljeni!


Autumn Series of Presentations on Open Science (September and October 2023)

In September and October, the SPOZNAJ project consortium will organise a series of presentations on open science, which will take place every Thursday from 10:30 to 12:00 via Zoom. Additional events will also be organised by the University of Ljubljana and the University of Maribor. More information and links to the registration forms can be found here (in Slovenian).
The consortium presentations will be held in Slovenian. They will be recorded and uploaded to the Arnes Video platform for later viewing. Subtitles will be added in English and Slovenian in due course.
If you would like to receive news about the SPOZNAJ project, you can sign up for email updates (in English).
We look forward to your participation!

S projektom SPOZNAJ uvajamo načela odprte znanosti v Sloveniji

2. 8. 2023 se je pričel projekt »SPOZNAJ Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, v okviru katerega bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Projektni konzorcij sestavljajo: 

 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot koordinatorka projekta,  
 • Geološki zavod Slovenije, 
 • Gozdarski inštitut Slovenije, 
 • Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, 
 • Institut “Jožef Stefan”, 
 • Inštitut za narodnostna vprašanja, 
 • Inštitut za novejšo zgodovino, 
 • Kemijski inštitut, 
 • Kmetijski inštitut Slovenije, 
 • Nacionalni inštitut za biologijo, 
 • Pedagoški inštitut, 
 • Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, 
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije, 
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
 • Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, 
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 
 • Univerza v Ljubljani (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Arhiv družboslovnih podatkov), 
 • Univerza v Mariboru (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Univerzitetna knjižnica Maribor) in 
 • Univerza na Primorskem. 

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti. Poleg konzorcijskih partnerjev bo projekt naslovil druge pomembne deležnike v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, tj. zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (ARIS, NAKVIS), druge javne zavode (npr. Arnes, knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti. 

Do zaključka projekta dne 30. 6. 2026 bo konzorcij izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Definiral bo profile podpornih strokovnjakov za področje odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki ter izdelal katalog njihovih kompetenc. Izvedel bo serijo specialističnih izobraževanj za začetne tovrstne strokovnjake na konzorcijskih partnerjih in drugih zainteresiranih institucijah ter vzpostavil podporne strukture ob začetku njihovega delovanja. Pripravil bo izobraževalno gradivo za delovanje po načelih odprte znanosti s poudarkom na ravnanju z raziskovalnimi podatki, tako v spletni kot tiskani obliki. Evalviral bo obstoječe akte in procese  na konzorcijskih partnerjih, izdelal predloge za formalne podlage delovanja po načelih odprte znanosti ter izvedel pilotne prilagoditve. Zavedanje o pomenu odprte znanosti bo v čim večji meri razširil tudi v strokovni in splošni javnosti. 

Projekt »SPOZNAJ« se umešča v širše evropsko dogajanje na področju razvoja odprte znanosti. Evropska unija je namreč odprto znanost opredelila kot enega  ključnih ukrepov Pakta za raziskave in inovacije v obdobju 2022–2024 ter jo tudi uzakonila s prenovljeno Direktivo (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Slovenija se je novim evropskim smernicam prilagodila s sprejemom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti leta 2021, Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 leta 2022 ter Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijskega načrta za odprto znanost leta 2023. S temi pravnimi akti je izvajalce znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavezala k zagotavljanju odprtega dostopa do  rezultatov raziskav, odgovornemu vrednotenju raziskovalnega dela in vključevanju občanov v raziskovanje. 

Za vse dodatne informacije o projektu lahko pišete na NOO.spoznaj@ctk.uni-lj.si.

Nova monografija o filozofiji odprte znanosti

V seriji Philosophy of Science zbirke Elements pri založbi Cambridge University Press je nedavno izšla monografija z naslovom “Philosophy of Open Science” avtorice Sabine Leonelli z Univerze v Exetru. Delo je plod projekta ERC “A Philosophy of Open Science for Diverse Research Environments“.

V monografiji avtorica preučuje vpliv načel in praks odprte znanosti v sodobnem raziskovanju ter njihovo povezanost s spoznavno teorijo v znanosti. Knjiga se osredotoča na analizo pomislekov, ki so spodbudili pozive po večji odprtosti v znanstvenem raziskovanju. Poudarja, da klasična interpretacija odprtosti kot zgolj deljenje virov, ki se pogosto pojavlja v pobudah in politikah odprte znanosti, lahko privede do neželenih posledic, kot sta omejevanje raznolikosti spoznanj in poslabšanje spoznavne pravičnosti, kar lahko vodi v nezanesljivo in neetično znanje.

Nasprotno pa avtorica v delu predlaga, da bi morali odprtost razumeti kot prizadevanje za vzpostavljanje premišljenih povezav med raziskovalnimi praksami. Osredotoča se na procesno naravnanost raziskovanja kot orodja za učinkovito in odgovorno delovanje. Zastavlja se vprašanje, kako doseči odprtost, ki bo spodbujala raznolikost idej in sodelovanje, ter tako prispevala k napredku znanosti.

Elektronska knjiga “Philosophy of Open Science” je na voljo v odprtem dostopu na platformi Cambridge Core.

EOSC-A 7. generalna skupščina

Spletni sestanek bo potekal v torek, 21. novembra 2023, popoldne (12.00-18.00), na dnevnem redu pa bodo le točke odločanja. Dnevni red in podrobnosti o registraciji sledijo. Spodaj si lahko ogledate zaključni posnetek 6. generalne skupščine, ki je potekala maja lani v Bruslju.

EOSC Association's 6th General Assembly

Zaključni video 6. generalne skupščine združenja EOSC

Statut združenja EOSC: povratne informacije sprejemamo do 20. avgusta

Člani združenja EOSC so vabljeni, da komentirajo najnovejšo različico osnutka statuta, ki je bil predstavljen na GA#6 maja in poslan po elektronski pošti. Nadaljnje povratne informacije bomo sprejemali do 20. avgusta 2023. Po tem bomo delali na integraciji in konsolidaciji vseh vnosov, ki jih bomo prejeli, ter izvedli zunanji pravni pregled. Osnutek končne različice statuta bo predstavljen pravočasno za naslednjo generalno skupščino jeseni. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na sekretariat EOSC-A: info@eosc.eu

Oglejte si bruseljski dogodek EOSC-A o pospeševanju prehoda na odprto znanost Kot del priprave na konferenco švedskega predsedstva o “Potencialu raziskovalnih podatkov” 12. junija je Združenje EOSC organiziralo skupno sejo o “Pospeševanju prehoda na odprto znanost” s svojimi švedskimi člani SLU (Švedska univerza). kmetijskih znanosti) in VR (Švedski raziskovalni svet). Izmenjava je bila zasnovana kot raziskovanje možnih poti vplivanja na pospešitev prehoda na odprto znanost in je vsebovala glavne predstavitve prorektorja SLU za sodelovanje in spremljanje okolja & Ocena Anna Lundhagen, višja raziskovalka pri VR Sumithra Velupillai; in predsednik združenja EOSC Karel Luyben. Preberite celoten članek na eosc.eu.

Accelerating the Transition to Open Science - Best practice and possible pathways for impact

Odprto objavljanje v Springer – Nature v okviru Konzorcija CTK

Licenčna pogodba s Springer Nature za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 155 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 2.080 hibridnih revijah založnika.

Vavčerji veljajo za naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Original Paper, Review Paper, Brief Communication in Continuing Education.

Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa velja redna cena APC, popusta ni!

Ažuren seznam naslovov hibridnih revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, je na voljo na spletni strani Springer Nature – prvi list excel tabele s seznamom za objavljanje (Publishing Access). Na drugem listu je seznam revij Springer in partnerskih založb Adis, Academic Journals in Palgrave Macmillan, ki so na voljo le za branje (Reading Access).

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Seznam kontaktnih oseb za potrjevanje vavčerjev

InstitucijaKontaktna oseba
Evro-sredozemska univerza (EMUNI)karen.gladovic@emuni.si
alenka.breznik@emuni.si
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestunina.malovrh@fis.unm.si
Fakulteta za komercialne in poslovne vedeknjiznica@fkpv.si
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškinmkocijancic@fzab.si
knjiznica@fzab.si
Geološki zavod Slovenijeirena.trebusak@geo-zs.si
Institut Jožef Stefanluka.sustersic@ijs.si
Inštitut za materiale in tehnologijeurska.savc@imt.si
Kemijski inštitutlili.grah@ki.si
Kmetijski inštitut Slovenijelili.marincek@kis.si
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študijemarko.smrkolj@mfdps.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranomarjana.strmcnik@nlzoh.si
Nova univerzaknjiznica@nova-uni.si
Onkološki inštitut Ljubljanadozura@onko-i.si
Splošna bolnišnica Celjejanja.korosec@sb-celje.si
Splošna bolnišnica Jeseniceirena.micco@sb-je.si
Univerza na Primorskemjanja.jutersek@upr.si
Univerza v Ljubljanimojca.kotar@uni-lj.si
Univerza v Mariborubernarda.korez@um.si
Univerza v Novi Goricimirjana.frelih@ung.si
Univerzitetni klinični center Mariboralenka.helbl1@guest.arnes.si
Zavod za gradbeništvo Slovenijemetka.ljubesek@zag.si
Znanstveno raziskovalni center SAZUciril.oberstar@zrc-sazu.si

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled – vavčerji).

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi za odprto objavljanje in opis postopka za avtorje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati založnikove pogoje How to Share | Authors | Springer Nature.

Open Science FAIR 2023

#OSFAIR2023

Težko pričakovana pobuda OpenAIRE se od 25. do 27. septembra vrača v Madrid v Španiji. Četrto izdajo Open Science Fair soorganizirata OpenAIRE in španska fundacija za znanost in tehnologijo (FECYT), španski NOAD. Eden ključnih dogodkov Open Science pod okriljem španskega predsedstva Svetu Evropske unije. S temo »Charting the Course: Reimagining Open Science for Future Generations« program obljublja, da bo razkril vznemirljive možnosti in raziskal, kako lahko s sodelovanjem oblikujemo prihodnost odprte znanosti za prihodnje generacije. Privlačen dnevni red vključuje 40 plakatov, 24 bliskovitih govorov, 13 predstavitev, 11 delavnic, 2 panelni razpravi in 2 osrednja govora, ki se vrtijo okoli letošnje osrednje teme.

OAI13

Ženevska delavnica o inovacijah v znanstveni komunikaciji

4.-8. SEPTEMBER 2023

Obiščite spletno stran dogodka

Udeležba je brezplačna, cilj serije pa je pomagati ustvariti globalno skupnost prakse v odprti znanosti. Program

OAI13 – Ženevska delavnica o inovacijah v znanstveni komunikaciji bo potekala virtualno od 4. do 8. septembra 2023.

Osnovna tema srečanja 2023 je vpliv načel in politike odprte znanosti na naravo raziskovalne kulture po vsem svetu. Srečanja OAI so sestanki, namenjeni trenutnemu razvoju odprtega dostopa in odprte znanosti. OAI13 je globalen v svojem dosegu in pozdravlja udeležence iz vseh držav na tedenski seriji pogovorov, razprav in panelnih sej. Udeležba je brezplačna!

 • Seja 1: 4. september. Reforma akademskega založništva. Kaj prinaša prihodnost?
 • Seja 2: 5. september. Lastništvo znanstvene infrastrukture
 • Seja 3: 6. september. Diamantni odprti dostop
 • Seja 4: 7. september. Izvajanje priporočil Unesca o odprti znanosti
 • Seja 5: 8. september Ocena raziskave

PathOS

PathOS zbira zgodbe o tem, kako je odprta znanost (vključno z odprtim dostopom do publikacij, odprtimi/FAIR podatki in programsko opremo, sodelovanjem z državljani in inovacijami) vplivala na vaše delo. Projekt načrtuje sčasoma ustvariti register zgodb o odprti znanosti, ki bo analiziral poti vpliva OS in pomagal drugim pridobiti znanje in navdih za dejavnosti OS.

Koncept za PathOS je identificirati in dokumentirati poti vpliva odprte znanosti, tj. možne poti, ki povezujejo vnos z izhodom, izidom in učinkom, vključno z vzročnimi mehanizmi, ki jih povezujejo, in obstoječimi dejavniki, ki omogočajo ali blokirajo. Poti učinkov se odzivajo na potrebo ne le po oceni in merjenju čistih učinkov političnega posega, ampak tudi po zagotavljanju razlag, zakaj in kako pride do učinkov.

PathOS omogoča novo razumevanje vplivov odprte znanosti in njihovih vzročnih mehanizmov. PathOS bo s sintezo in strukturiranjem trenutnih dokazov razvil nove metode in orodja za merjenje učinka po 6-stopenjskem iterativnem procesu s pilotnim testiranjem iz poglobljenih študij primerov.

https://pathos-project.eu/

Projekt SPOZNAJ

Z junijem 2023 se je začel projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, v okviru katerega bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Arhiv družboslovnih podatkov sodeluje v več delovnih sklopih.

Če želite prejemati obvestila o prihodnjih aktivnostih projektnega konzorcija, vabljeni, da se prijavite s spletnim obrazcem: https://projekt-spoznaj.us21.list-manage.com/subscribe?u=496a65da5ca2d9117873f783f&id=79d6373b10.

Nov raziskovalni portal za Nizozemsko

Nizozemski raziskovalni portal NARCIS bo zamenjal nov nizozemski raziskovalni portal na OpenAIRE CONNECT, ki pokriva publikacije, nabore podatkov in projekte raziskovalnih inštitutov na Nizozemskem. Namen portala je povezati nizozemsko raziskavo s široko publiko (med)nacionalnih raziskovalcev, novinarjev, oblikovalcev politik in podjetij. Od leta 2004 je bil NARCIS nacionalni agregator nizozemske infrastrukture repozitorija in raziskovalcem razširja rezultate nizozemskih raziskav prek znanstvenih iskalnikov. Nov raziskovalni portal za Nizozemsko, je bil postavljen v sodelovanju z OpenAIRE, UKB in SURF.

Dostopnost