Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

ERIC Forum: Report on Quality Management and Reproducibility in Academic Research

https://www.eric-forum.eu/wp-content/uploads/ERIC-Forum-Report-on-Reproducibility-and-Quality-Management.pdf

Ponovljivost v akademskih raziskavah in zlasti pomanjkanje le-te, so omejitev trenutnih znanstvenih praks. Kot evropske raziskovalne infrastrukture, ki olajšajo raziskovalni proces, imajo konzorciji evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) pomembno vlogo pri zagotavljanju rešitev raziskovalni skupnosti in povečanju stopnje ponovljive in visokokakovostne znanosti.

PRISTOPI (METODE)
Delavnica o kakovosti in ponovljivosti raziskav je potekala virtualno 10. in 11. februarja 2021 in jo je organizirala Evropska raziskovalna infrastruktura za translacijsko medicino (EATRIS) v okviru projekta ERIC Forum, ki ga financira Obzorje 2020. Delavnica je združila skupnost raziskovalne infrastrukture, akademike, oblikovalce politik in financerje raziskav, da bi izmenjali najboljše prakse in raziskali izzive pri načrtovanju in izvajanju raziskav, ter predstavili govorce iz vseh znanstvenih disciplin foruma ERIC.
To poročilo povzema glavne točke, ki so jih izpostavili različni govorci in udeleženci med predstavitvami in panelnimi razpravami.

EUA: Premikanje globalnih priložnosti in izzivov za prehod na odprto znanost

https://eua.eu/resources/expert-voices/196:shifting-global-opportunities-and-challenges-for-the-transition-to-open-science.html

19. oktober 2020 | Bregt Saenen, Evropsko univerzitetno združenje EUA

Unescovo globalno partnerstvo za odprto znanost je pravočasno spodbudilo prepotrebni globalni dialog o odprti znanosti. Strokovnjak EUA Bregt Saenen razpravlja o pobudi, njenem razvijajočem se ozadju in zakaj je tako obetaven začetek.

Unescovo globalno partnerstvo za odprto znanost je pravočasno in potrebno. To je priložnost za delo v smeri globalnega konsenza o prehodu na odprto znanost in sprejetju “Unescovega priporočila o odprti znanosti” leta 2021. Partnerstvo nastopi v ključnem trenutku, ko se pojavlja globalna dinamika, ki bo vplivala na potencial za odprtje raziskovalni proces in njegove rezultate za družbe doma in v tujini.

EUA je zavezana globalnemu dialogu kot poti naprej za trajnostni prehod na odprto znanost. Prvi osnutek “Unescovega priporočila o odprti znanosti” je obetaven začetek. Na svetovni ravni bo pomembno, da odprta znanost ne bo povečevala obstoječih vrzeli, temveč prispevala k njihovemu odpravljanju. Globalna priporočila bi zato morala temeljiti na načelih, ki podpirajo vključenost in pravičnost, pri čemer bodo zlasti pomembni prispevki držav, univerz in drugih akterjev raziskav in inovacij v manj privilegiranih svetovnih regijah.

Prošnja za informacije – Okvir preglednosti cen in storitev: vzpostavitev storitve za dostop do storitev založnikov in podatkov o cenah

Evropska znanstvena fundacija v imenu cOAlition S preučuje izvedljivost nabave spletne storitve, ki zagotavlja:

  • varno sredstvo, s katerim lahko založniki akademskih revij, ki objavljajo raziskovalne članke, ki jih financirajo organizacije cOAlition S, naložijo podatke o cenah in storitvah, kot je določeno v katerem koli okviru preglednosti cen, ki ga je odobril cOAlition S;
  • varno sredstvo, s katerim lahko odobreni uporabniki (običajno raziskovalci, financerji, institucije, knjižničarji in knjižnični konzorciji) dostopajo do teh podatkov in prenašajo ali primerjajo cene in storitve, ki jih ponujajo različne revije in založniki.

Preden naroči razvoj takšne storitve, želi Evropska znanstvena fundacija pridobiti stališča potencialnih dobaviteljev in drugih obveščenih strani glede izvedljivosti tega javnega naročila in verjetnega pristopa, ki bi ga dobavitelji uporabili za izpolnitev te informacije.

Za podroben opis storitve in njene zahteve glejte Zahtevek za informacije (RFI). V ta namen bi bili hvaležni za vaše odgovore na sklop vprašanj, kot je navedeno v Prilogi A k RFI zgoraj, najkasneje do ponedeljka, 30. novembra, ob 9.00 po srednjeevropskem času.

Za več informacij se lahko obrnete na: Noro Papp-Le Roy, vodjo programa cOAlition S na info@coalition-s.org

Velikost trga odprtega dostopa 2020

Velikost trga odprtega dostopa Delta Think (tj. prihodek, ki ga ustvarijo ponudniki ali, nasprotno, stroški, ki nastanejo kupcem vsebine), kaže, da trg odprtega dostopa še naprej raste hitreje kot trg revij. Glede na trenutne trende ocenjujemo, da je leta 2019 znašal približno 763 milijonov dolarjev, leta 2020 pa naj bi zrasel na približno 850 milijonov dolarjev.

Evropska komisija je sprejela strategijo odprtokodne programske opreme za obdobje 2020–2023

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-adopts-new-open-source-software-strategy-2020-2023-2020-oct-20_en

Evropska komisija je 21. oktobra odobrila novo strategijo za odprtokodno programsko opremo 2020–2023. To je pomemben korak k doseganju ciljev Digitalne strategije Komisije in prispevanju k programu Digitalna Evropa.

Notranja strategija v okviru teme „Think Open“ (Misli odprto) določa vizijo za spodbujanje in spodbujanje preoblikovalne, inovativne in sodelovalne moči odprtokodne kode, njenih načel in razvojnih praks. Spodbuja izmenjavo in ponovno uporabo programskih rešitev, znanja in strokovnega znanja za zagotavljanje boljših evropskih storitev, ki koristijo družbi in nižjim stroškom za to družbo. Komisija se zavezuje, da bo povečala uporabo odprtokodne programske opreme ne le na praktičnih področjih, kot je informacijska tehnologija, ampak tudi na področjih, kjer je lahko strateška.

Strategija priznava pomen sodelovanja med Komisijo, državami članicami, podjetji in širšo javnostjo za ustvarjanje novih, inovativnih digitalnih rešitev, ki delujejo čezmejno in v smeri tehnološke suverenosti.

“Nova odprtokodna programska strategija je praktični instrument za digitalno preobrazbo Komisije. Prav tako je pomemben spodbujevalnik inovacij, ki nas bo opremil z znanjem za ustvarjanje boljšega in še bolj vključujočega digitalnega okolja znotraj in zunaj naše organizacije. ”

Mario Campolargo, vršilec dolžnosti generalnega direktorja GD za informatiko.

Ključni cilji nove strategije so omogočiti Komisiji, da:

  • napreduje k digitalni avtonomiji lastnega, neodvisnega digitalnega pristopa Evrope,
  • izvajata digitalno strategijo Evropske komisije,
  • spodbuja izmenjavo in ponovno uporabo programske opreme in aplikacij ter podatkov, informacij in znanja,
  • prispeva k družbi znanja z izmenjavo izvorne kode Komisije,
  • izdeluje najboljšo javno službo.

Izvajanje strategije bo vodilo šest načel: razmišljati odprto, preoblikovati, deliti, prispevati, zavarovati, ohraniti nadzor. V praksi si Komisija prizadeva za okrepitev notranje delovne kulture, ki že v veliki meri temelji na načelih odprte kode. Komisija bo izvedla številne ukrepe za doseganje ciljev strategije, kot so: ustvarjanje odprtokodnih inovacijskih laboratorijev, odstranjevanje upravnega bremena za objavo programske opreme kot odprtokodne programske opreme, razvoj spretnosti odprtokodne programske opreme in zaposlovanje talentov ter povečanje njenega dosega skupnosti.

Strategija ponovno potrjuje večjo vključenost Komisije v odprtokodne izdelke, “je dejal Thomas Gageik, direktor za digitalne poslovne rešitve pri GD za informatiko.” Odprtost je temeljno gonilo inovacij. Odprtokod je en del – spodbujanje pametnih misli k skupnemu delu in reševanju zapletenih problemov z nepričakovanimi rešitvami.

Preberite več o strategiji na namenski strani.

Najnovejši dokumenti Evropskega oblaka odprte znanosti EOSC

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/six-recommendations-implementation-fair-practice_en  

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/persistent-identifier-pid-policy-european-open-science-cloud_en  

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives – official publication, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbb40bf3-f6fb-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-156485650  

FAIR Metrics for EOSC – 2nd Draft out for comments, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

PID Architecture for the EOSC – Draft for consultation, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

EOSC AAI Architecture – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/12l0xVU9oiXqtVqkwrJijj16L-i_YcM_K6SHkNMf4IWE/edit  

Scholarly Infrastructures for Research Software – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/1yObRCR7COQctpjMdg-rNenRZ7ZeUZ-u0iyvdpPRK598/edit  

EOSC Rules of Participation – Draft 0.5, https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/draft_eosc_rop_version_0.5_20-10-2020.pdf  

Open Access: An analysis of publisher copyright and licensing policies in Europe, 2020

Pri SPARC Europe so objavili poročilo “Open Access: An analysis of publisher copyright and licensing policies in Europe, 2020”, kjer predstavljajo založniško politiko desetih največjih založnikov znanstvenih revij.
Uvodoma (pogl. Background) razložijo kdo je lahko nosilec avtorskih pravic (avtor-delodajalec, založnik),tipe odprtega dostopa, Plan S.
https://zenodo.org/record/4046624#.X458NEIzaLI

Dostopnost