Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

Sporočilo Evropske komisije o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam: evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu, 18. 5. 2021

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf

Simpozij EOSC 2021

Izvajanje vključujočega Evropskega oblaka odprte znanosti

Sestavni del foruma zainteresiranih strani EOSC
15.-18. junij 2020 I Spletni dogodek
Organizator: projekt EOSCSecretariat.eu kot del podpore pri upravljanju EOSC.

Evropski oblak odprte znanosti je končno vstopil v svojo težko pričakovano fazo izvajanja (2021–2027). Simpozij EOSC 2021 ponuja priložnost za sodelovanje v skupnosti EOSC.

Združenje EOSC na podlagi Agende za strateške raziskave in inovacije EOSC (SRIA) ustanavlja številne svetovalne skupine in projektne skupine, ki bodo vzpostavljene do junija. Te se bodo osredotočile na prednostna področja v fazi izvajanja.

Simpozij ponuja tudi vključujočo platformo za vse zainteresirane strani za izmenjavo ciljev, vizij, dejavnosti in rezultatov, za oblikovanje prihodnosti EOSC.

PROGRAM
PRIJAVA

Publikaciji International Science Council

Novi publikaciji:

Open Science for the 21st Century

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed.pdf

Dokument je odgovor na svetovno posvetovanje Unesca o odprti znanosti. Združuje področja dela, ki so se razvila znotraj skupnosti Mednarodnega sveta za znanost (ISC) do priprave osnutka delovnega dokumenta, ki bo nadalje razvit po posvetovanju s člani Sveta kot uradni dokument ISC o odprti znanosti.
Prispevek opisuje utemeljitev in izvor sodobnega odprtega znanstvenega gibanja, njegove dimenzije in uporabe. Poroča znanstvenikom, univerzam in UNESCu in drugim zainteresiranim stranem v znanstvenih sistemih o spremembah, ki so potrebne za učinkovito delovanje odprte znanosti. Prispevek vsebuje tudi navedbo ISC projektov in programov, ki so namenjeni podpori vidikov odprte znanosti, kot je opisano v sedanjem akcijskem načrtu ISC 2019-2020. Dodatek vključuje odgovore na posebna vprašanja, ki jih zastavlja UNESCO, podrobni argumenti pa so predstavljeni v glavnem besedilu.

Business Models and Market Structure within the Scholarly Communications Sector

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ISC-Occasional-Paper-Business-Models-and-Market-Structure-within-the-Scholarly-Communications-Sector_Rupert-Gatti-3.pdf

Unescovo regionalno posvetovanje o odprti znanosti za vzhodno Evropo

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/regional-consultations/

Unesco z veseljem napoveduje prihajajoče spletno večstransko regionalno posvetovanje o odprti znanosti za vzhodno Evropo, ki bo 24. septembra med 10. in 13. uro (CEST).

Srečanje bo na platformi Zoom v angleškem in ruskem jeziku. Prijava za sodelovanje je na voljo na: https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJIkfu6tqD4iGtb6FCJJtU3Kwb81ph562lNR

To spletno srečanje je del niza regionalnih posvetovanj, katerih cilj je oblikovanje globalnega konsenza o odprti znanosti. Zagotavlja platformo za sprejemanje prispevkov vzhodnoevropskih znanstvenikov, financerjev znanosti, oblikovalcev politik, inovatorjev, založnikov in drugih zainteresiranih strani v Unescovo priporočilo o odprti znanosti. Podeljena bodo pridobljena spoznanja in izkušnje regionalnih zainteresiranih strani o razvoju in izvajanju strategij, politik in drugih pobud za odprto znanost ob poznavanju ključnih izzivov in zahtevanih infrastruktur za odprto znanost s predlogi, kako jih premagati, pa tudi področja za mednarodno sodelovanje in mreženje za globalno napredovanje Open Science.

Napovedi združenja založnikov STM glede razvoja znanstvenega založništva 2019-2024

STM Tech Trends 2015 za 2019, https://www.stm-assoc.org/2015_04_08_STM_Tech_Trends_2015_Infographic.pdf

STM Tech Trends 2020, https://www.stm-assoc.org/2016_04_11_STM_Tech_Trends_Outlook_2020.pdf

STM Tech Trends 2021, https://www.stm-assoc.org/2017_04_25_Tech_Trends_Pinball_Machine.pdf

STM Tech Trends 2022, https://www.stm-assoc.org/2018_04_20_2018_STM_Tech_Trends_Philadelphia_Conference.pdf

STM Tech Trends 2023, https://www.stm-assoc.org/wp-content/uploads/TechTrends-2023-Poster-V4-1.pdf

STM Tech Trends 2024, https://www.stm-assoc.org/2020_04_29_STM_Tech_Trends_2024_A3_Poster.pdf

COAR Forum o COVID-19 in Odprti znanosti


Pridružite se nam v četrtek, 10. septembra, na dvournem forumu, ki poudarja vlogo odprte znanosti in odprtih skladišč v kontekstu COVID-19.
Na forumu bo predstavljenih več skupnih pobud z vsega sveta, katerih namen je izboljšati odkrivanje in dostop do raziskovalnih rezultatov COVID-19. Udeleženci se bodo seznanili s kritično potrebo po odprti znanosti v času pandemije, novimi poteki dela in praksami, ki jih lahko sprejmete v vašem lokalnem okolju, ter opredelili možna področja mednarodnega sodelovanja.
OpenVirus je skupni britansko-indijski projekt, ki temelji na odprtem repozitoriju, za pridobivanje multidisciplinarnega semantičnega znanja o virusnih epidemijah (vključno s COVID-19) z analizo deset tisoč ali člankov, ki jih lahko najdemo v napovedih / preprečevanju / ublažitvi virusnih epidemij.
OpenAIRE COVID-19 Gateway je portal, ki omogoča dostop do publikacij, raziskovalnih podatkov, projektov in programske opreme, ki je lahko pomembna za virusno bolezen Corona (COVID-19). Prehod OpenAIRE COVID-19 združuje zapise, povezane s COVID-19, jih povezuje in zagotavlja enotno dostopno točko za odkrivanje in navigacijo.
Kanadska pobuda COVID-19 Open Repository Initiative je skupni projekt, ki ga vodi Kanadsko združenje raziskovalnih knjižnic za identifikacijo in zagotavljanje čim večjega števila kanadskih rezultatov v zvezi s COVID-19 prek glavnih sistemov za odkrivanje, vključno s prehodom OpenAIRE COVID-10.

Forum bo potekal od 14h do 16h po UTC (glej https://time.is/UTC) v četrtek, 10. septembra 2020
Registrirajte se na https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtcOquqzMsGdZzYjeohM4WibDXcJRelnm5

Novico si oglejte tukaj:

https://www.coar-repositories.org/news-updates/coar-forum-on-covid-19-and-open-science/

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020, 24.-25. 9. 2020

Inštitut za novejšo zgodovino
Privoz 11, Ljubljana

www.sdjt.si/jtdh-2020
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Inštitut za novejšo zgodovino (INZ) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI bodo 24. in 25. 9. 2020 organizirali konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

 1. Urnik konference
 2. Tematska področja konference
 3. Pomembni datumi
 4. Navodila za prispevke
 5. Vabljeno predavanje
 6. Registracija
 7. Informacije za avtorje predstavitev
 8. Organizacija
 9. Programski odbor

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

 • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
 • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
 • digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
 • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljeni predavanji, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco. Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2020 razširijo za posebno angleško številko revije Slovenščina 2.0. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Dostopnost