Odprti podatki in zmogljivosti

cid:image001.png@01D6BE67.F135C470

 Vabimo vas na sklop predavanj Odprti podatki in zmogljivosti, ki bo 25. 11. 2020 potekal v okviru konference Mreža znanja 2020,v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe in mrežo SLING: V znanosti, javni infrastrukturi in vsakdanjem življenju vse bolj uporabljamo velike količine podatkov in računalniške sisteme, s katerimi jih shranjujemo in obdelujemo. Evropska skupnost je z vrsto iniciativ, kot sta Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in evropska superračunalniška iniciativa EuroHPC, zagotovila vse potrebno za obvladovanje naših podatkov ter podporo napredovanju znanosti in tehnologije, v Sloveniji pa te iniciative dodatno spodbujajo naše domače vlaganje v obvladovanje podatkov, superračunalniška omrežja, tehnologije znanja ter podatkovne repozitorije.

V sodelovanju s slovenskim predstavništvom evropskega projekta Nacionalne pobude za odprto znanost v Evropi (NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe) ter skupnostjo Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING s projekti HPC RIVR ter superračunalniki Maister, Trdina in EuroHPC Vega, ki bo z velikim podatkovnim sistemom za repozitorij odprte znanosti v začetku prihodnjega leta začel delovati na IZUM, vam bomo predstavili poglede vrhunskih raziskovalcev in seveda, kako lahko vsak od vas dostopa do podatkov in računske moči. Predavanja bodo potekala v živo, drsnice in posnetke pa bomo po dogodku tudi objavili.Celoten program s povzetki najdete tukaj: http://mrezaznanja.si/program-mreza-znanja-2020/ 

Prosimo, da se na dogodek prijavite na: https://events.ni4os.eu/event/23/

Prosimo tudi za posredovanje vabila vsem, ki bi jih dogodek utegnil zanimati.  

Najnovejši dokumenti Evropskega oblaka odprte znanosti EOSC

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/six-recommendations-implementation-fair-practice_en  

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/persistent-identifier-pid-policy-european-open-science-cloud_en  

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives – official publication, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbb40bf3-f6fb-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-156485650  

FAIR Metrics for EOSC – 2nd Draft out for comments, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

PID Architecture for the EOSC – Draft for consultation, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

EOSC AAI Architecture – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/12l0xVU9oiXqtVqkwrJijj16L-i_YcM_K6SHkNMf4IWE/edit  

Scholarly Infrastructures for Research Software – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/1yObRCR7COQctpjMdg-rNenRZ7ZeUZ-u0iyvdpPRK598/edit  

EOSC Rules of Participation – Draft 0.5, https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/draft_eosc_rop_version_0.5_20-10-2020.pdf  

Odprta znanost 2020

Gostitelj: Mlada akademija
Po uspešnih izvedbah dogodka Odprta znanost v Ljubljani v letu 2018 in v Mariboru v letu 2019 bomo v Mladi akademiji tudi letos organizirali podoben dogodek, vendar preko spleta. Tudi tokrat bo potekal v okviru Meseca znanosti, ki ga organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer v obliki štirih e-dogodkov v tednu odprtega dostopa od 19. do 22. oktobra, v času od 18:00 do 19:30.Osredotočili se bomo na štiri teme: Načrt S, reproducibilnost, Evropski oblak odprte znanosti in vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Prvi trije dogodki bodo v obliki seminarja, zadnji pa bo okrogla miza. Dogodke si bo možno ogledati v živo na YouTube. Če želite prejeti opomnik o začetku dogodka, se naročite na YouTube kanal Mlade akademije.

https://www.facebook.com/events/644744196413041

Posvetovanje o kazalnikih pripravljenosti EOSC

https://www.eoscsecretariat.eu/questions-validation-readiness-indicators?idU=1

Kako spremljamo stanje in napredek držav članic pri izvajanju EOSC in določimo priložnosti in področja izboljšav?

Namen posveta je prehod s statičnih na nabor živih kazalnikov in izbrati nabor pomembnih vidikov, ki jih je treba spremljati za dosego cilja.

Predstavljen je delovni predlog za prepoznavanje in izvajanje kazalnikov. Temelji na rezultatih prve različice poročila Landscape WG in raziskav projektov INFRAEOSC5 o pobudah National OS ter sodelovanju in razpravi med projektno skupino za krajinsko oblikovanje, ki so jo ustvarili ti projekti, in delovno skupino.

Prvi krog posvetovanj je bil izveden ob tednu EOSChub 2020 na vzorcu ustreznih zainteresiranih strani (vključno z delegati delovnih skupin, predstavniki glavnih raziskovalnih regij, projekti, povezanimi z EOSC, in predstavniki nacionalnih pobud), prejete povratne informacije pa so bile obdelane in vključene. Poročilo posvetovanja v živo je na voljo.

Delovni predlog za kazalnike za spremljanje napredovanja držav članic v EOSC:

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/working_proposal_for_living_indicators_to_monitor_ms_progresses_towards_eosc_readiness.pdf

Dostopnost