Soustvarjanje zgodb EOSC: zbirka

EOSCsecretariat.eu je zagotovil podporo začasnemu upravljanju EOSC med 2019–2020, medtem ko je odprto in vključujoče sodeloval z raziskovalnimi skupnostmi pri soustvarjanju vseobsegajočega evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC). Projekt je bil ključnega pomena pri podpori začasnemu upravljanju EOSC in njegovim delovnim skupinam pri pripravi 20 poročil s priporočili in prve različice strateške agende za raziskave in inovacije (SRIA) za EOSC.

Projekt je imel tudi ključno podporno vlogo pri ustanovitvi združenja EOSC, ki zdaj poleg Evropske komisije, držav članic in pridruženih držav igra ključno vlogo v partnerstvu EOSC za EOSC. Partnerstvo bo utrlo pot poglabljanju praks odprte znanosti v novem evropskem raziskovalnem prostoru in prispevanju k digitalni agendi EU.

Ključni element tega uspeha in učinka je bil program soustvarjanja EOSCsecretariat.eu, ki je zagotovil 3,2 milijona evrov sredstev za podporo vrsti dejavnosti za podporo delu začasne uprave EOSC in njegovih delovnih skupin ter obravnavo zahtev oz. vrzeli v trenutnih dejavnostih, ki jih financira Evropska komisija.

Seveda se je v letu 2020 svet spremenil s pandemijo COVID-19. EOSCsecretariat.eu se je hitro prilagodil svetovnim izrednim razmeram s preusmeritvijo sredstev v podporo raziskavam COVID-19. Hitro je bil vzpostavljen hitri poziv za COVID-19, ki je spodbudil ključna načela EOSC, in sicer odprto znanost, podatke FAIR in multidisciplinarne raziskave.

Sklad za soustvarjanje je bil na voljo prek vrste odprtih razpisov, ki so jih določile delovne skupine EOSC, in odprtih prijav, ki so prihajale neposredno iz skupnosti EOSC. To je omogočilo in opolnomočilo skupnost, da prispeva k oblikovanju resnično delujočega odprtega znanstvenega oblaka, ki služi vsem evropskim zainteresiranim stranem.

Ta knjižica prikazuje izbor teh dejavnosti, ki odražajo skupna prizadevanja skupnosti, da bi dosegli sprejetje resničnega pristopa odprte znanosti, ki ga je omogočil program soustvarjanja. Zagotavljajo posnetek izzivov, s katerimi se soočata upravljanje EOSC in skupnost EOSC, ter prednostne naloge, priporočila in pozive k ukrepanju za njihovo reševanje. Prav tako dokazuje moč sodelovanja za reševanje morda najbolj perečih družbenih izzivov, s katerimi se danes soočamo: COVID-19.

POROČILO

Rezultati študije o nacionalnih strukturah EOSC

V zadnjem letu so se pojavile številne nacionalne strukture EOSC, ki podpirajo dejavnosti koordiniranja in sodelovanja v Evropskem oblaku odprte znanosti na lokalni ravni. V nekaterih državah so to prvi koraki k imenovanju nacionalne organizacije predstavnice v Združenje EOSC. V mnogih primerih gre za komplementarne strukture, ki so bistvene za približevanje Evropskega oblaka odprte znanosti nacionalni raziskovalni skupnosti in za spodbujanje aktivnega sodelovanja raziskovalcev kot ponudnikov in uporabnikov digitalnih FAIR vsebin. Usklajevanje s Partnerstvom EOSC je ključnega pomena za pospeševanje uvajanja odprte znanosti ter krepitev ozaveščenosti in vseevropskega sodelovanja.

Finski IT center za znanost CSC je v letu 2021 v okviru projekta EOSCsecretariat.eu izvedel študijo in raziskal nacionalne strukture EOSC v 24 državah članicah EU, vključno s Slovenijo, 11 pridruženih članicah EU ter Švici.

Vabljeni k branju rezultatov študije na povezavi.

Poročilo FAIRsFAIR o dejavnostih v okviru EOSC

https://www.fairsfair.eu/news/report-third-synchronisation-force-event-out

FAIRsFAIR je na podlagi rezultatov prve in druge delavnice ter nadaljevanja dialoga s svojimi deležniki organiziral vrsto spletnih sej, na katerih so se zbrali predstavniki projektov INFRAEOSC-5, grozdov ESFRI in projektov e-infrastrukture, upravnega odbora združenja EOSC, FAIRsFAIR Evropska skupina prvakov FAIR in svetovalnega odbora na visoki ravni ter projektnih uradnikov Evropske komisije.

Poročilo ponuja pregled dejavnosti, ki jih izvajajo projekti, vključeni v izgradnjo ekosistema FAIR za Evropski oblak odprte znanosti.

Poročilo OPEN SCIENCE International Initiatives and Trends

https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/international-initiatives-and-trends-october-2021

Glavni trendi so:

  1. Svetovne organizacije za raziskave in standarde spodbujajo konvergenco
  2. Regionalni oblaki odprte znanosti/pobude postajajo vse bolj usklajeni.
  3. FAIR Financerji se združujejo, da bi spodbujali FAIR vedenje
  4. FAIR Digitalni objekti spodbujajo interoperabilnost po vsem svetu
  5. FAIR Data Stewards bodo verjetno spremenili svet raziskav
  6. Raziskovalne skupnosti in domene začenjajo slediti postopku FAIRification za ponovno uporabo, ki bo vodil do predvidljivih rezultatov.

LIBER Webinar: Open Research Europe ORE: okvir, cilji in razvoj

https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/open-research-europe-framework-goals-and-developments-webinar

Open Research Europe je nova založniška platforma, ki jo je uvedla Evropska komisija. Platforma vsem upravičencem do programa Obzorje 2020 in njihovim sodelavcem omogoča enostavno in kakovostno mesto za objavo raziskav, ki jih financira Obzorje 2020, brezplačno in v celoti v skladu s politiko odprtega dostopa Komisije.

15. oktobra 2021 bo LIBER gostil spletni seminar »Open Research Europe: okvir, cilji in razvoj«. Na tem dogodku bodo udeleženci imeli priložnost spoznati platformo ORE, spoznati njene cilje in dosedanji razvoj. Predstavljeni bodo tudi primeri in statistika sedanjih uporabnikov, ki bodo bolje predstavili funkcionalnosti in pomen platforme.

Dostopnost