AAAS sprejela politiko zelene poti kOAlicije S RRS

American Association for the Advancement of Science (AAAS), založnik skupine revij Science, je napovedal spremembo politike odprtega dostopa, ki avtorjem, katerih raziskave financirajo članice kOAlicije S, omogoča brezplačno (zelena pot) izpolnitev zahteve za takojšnjo dostopnost objav v skladu z Načrtom S. Avtorji lahko svoj končni, recenzirani rokopis (AAM), sprejet v objavo v sicer naročniških revijah Science, shranijo v repozitorij pod prosto licenco CC BY ali CC BY-ND brez embarga.

Nova politika velja eno leto za vse objave, poslane v skupino revij Science po 1. januarju 2021, ki so nastale na podlagi raziskav in jih financirajo članice kOAlicije S, ki so sprejele Rights Retention Strategy (RRS) oziroma so to zahtevo dodale v svoje razpise.

Založnikova politika sicer v naročniških revijah ne omogoča odprtih objav (hibridni zlati dostop), omogoča pa zeleno pot – shranjevanje AAM ob objavi na osebno spletno stran ali v institucionalni repozitorij (vendar brez proste licence).
Vsi objavljeni znanstveni članki so javno dostopni za branje 12 mesecev po objavi.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS je sicer članica kOAlicije S, a v dosedanjih razpisih za svoje instrumente financiranja še ni zahtevala RRS. To pomeni, da slovenski raziskovalci te možnosti odprtih objav v revijah Science zaenkrat še ne morejo uporabiti.

KOAlicija S je izdala orodje Journal Checker Tool

KOAlicija S je izdala orodje Journal Checker Tool, iskalnik, ki preverja skladnost z Načrtom SJCT je spletno orodje, ki raziskovalcem daje jasen nasvet o tem, kako lahko pri objavi v izbrani reviji ravnajo v skladu s politiko odprtega dostopa, usklajenega z Načrtom S njihovega financerja. Med to fazo odprtega testiranja boste imeli priložnost, da se seznanite z JCT in posredujete povratne informacije, tako da bo orodje izboljšalo svojo pripravljenost pred izvajanjem Načrta S januarja 2021.

Prošnja za informacije – Okvir preglednosti cen in storitev: vzpostavitev storitve za dostop do storitev založnikov in podatkov o cenah

Evropska znanstvena fundacija v imenu cOAlition S preučuje izvedljivost nabave spletne storitve, ki zagotavlja:

  • varno sredstvo, s katerim lahko založniki akademskih revij, ki objavljajo raziskovalne članke, ki jih financirajo organizacije cOAlition S, naložijo podatke o cenah in storitvah, kot je določeno v katerem koli okviru preglednosti cen, ki ga je odobril cOAlition S;
  • varno sredstvo, s katerim lahko odobreni uporabniki (običajno raziskovalci, financerji, institucije, knjižničarji in knjižnični konzorciji) dostopajo do teh podatkov in prenašajo ali primerjajo cene in storitve, ki jih ponujajo različne revije in založniki.

Preden naroči razvoj takšne storitve, želi Evropska znanstvena fundacija pridobiti stališča potencialnih dobaviteljev in drugih obveščenih strani glede izvedljivosti tega javnega naročila in verjetnega pristopa, ki bi ga dobavitelji uporabili za izpolnitev te informacije.

Za podroben opis storitve in njene zahteve glejte Zahtevek za informacije (RFI). V ta namen bi bili hvaležni za vaše odgovore na sklop vprašanj, kot je navedeno v Prilogi A k RFI zgoraj, najkasneje do ponedeljka, 30. novembra, ob 9.00 po srednjeevropskem času.

Za več informacij se lahko obrnete na: Noro Papp-Le Roy, vodjo programa cOAlition S na info@coalition-s.org

Roadmap to Plan S for Australia

https://www.caul.edu.au/sites/default/files/documents/fair-access/caul2020roadmap-plans.pdf

Poročilo, ki ga je naročil Svet avstralskih univerzitetnih knjižničarjev za odbor DVCsR ponuja analizo izzivov in priložnosti, ki izhajajo iz Načrta S za avstralske raziskovalce in univerze, vključno s priporočili na visoki ravni o tem, kako naj ravnajo avstralske univerze za izpolnjevanje obveznosti za leto 2021.

Dostopnost